Takaisin

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsinki – 20.6.1930, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1880 ja filosofian lisensiaatti 1884, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja taidehistorian dosentti 1884–1897, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian ylimääräinen professori 1897–1920 ja varsinainen professori 1920–1926, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto (Helsingin yliopisto 1919–)
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden vt. professori 1901 ja 1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman esimies 1898–1926 ja piirustussalin esimies 1908–1926
Suomen Taideyhdistyksen sihteeri 1892–1920, puheenjohtaja 1920–1922
Suomen Taideakatemian varapuheenjohtaja 1922–1924
Ateneumin ystävät -yhdistyksen varapuheenjohtaja 1919–1920 ja puheenjohtaja 1920–1926
Valtion kuvataiteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja 1918–1923

Palkintoja ja erityisansioita
Helsingin yliopiston edustaja Bolognan yliopiston 800-vuotisjuhlassa 1888
Suomen Tiedeseuran jäsenyys 1901
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinto 1911
Rooman taidehistorian kansainvälisen kongressin Comitato di Patrocinion jäsen 1911
Taidehistorian kansainvälisten kongressien pysyvän komitean jäsenyys 1912
Suomen Tiedeseuran palkinto 1914

Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Lisää Johan Jakob Tikkasesta

Johanna Vakkari on kirjoittanut tutkimuksissaan J. J. Tikkasen nuoruusvuosista ja valinnasta kuvataiteen ja taidehistorian välillä, Tikkasesta taidehistorian opettajana ja kansainvälisenä tutkijana sekä hänen arkistostaan. Näissä artikkeleissa Tikkasta on tarkasteltu hänen oman aikansa taiteen ja tieteen kontekstissa.

Tikkasen arkisto on ainutlaatuinen sekä laajuudessaan että monipuolisuudessaan. Tikkanen oli taiteellisesti varsin lahjakas ja teki yhtä lailla piirrettyjä kuin kirjoitettuja muistiinpanoja. Keneltäkään muulta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taidehistorioitsijalta ei ole säilynyt yhtä lailla visuaalisesti rikasta arkistoa.

Aineisto on merkittävää paitsi taidehistorian historiografian kannalta, myös siksi että jotkut keskiaikaiset käsikirjoitukset, joita Tikkanen kopioi ovat myöhemmin tuhoutuneet. Arkisto oli pitkään osa taidehistorian kirjastoa, mutta kun oppiaineiden kirjastot yhdistettiin osaksi Kaisa-kirjastoa, se sijoitettiin Kansalliskirjastoon, jossa oli jo ennestään suuri kokoelma Tikkasen kansainvälistä ammatillista kirjeenvaihtoa. Häntä koskevaa aineistoa on esimerkiksi myös Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistossa ja SLS:ssa.

Bibliografiaa

  • Vakkari, Johanna 2003. Taiteilijaksi vai tiedemieheksi, J. J. Tikkasen vaellusvuodet. [Artist or scholar, J. J. Tikkanen's Wanderjähre.], in Volare Intohimona kuvataide, Taidehistoriallisia tutkimuksia / Studies in Art History, 26. Helsinki: Taidehistorian seura – Society of Art History in Finland, 258–283.
  • Vakkari, Johanna 2007. Focus on Form, J. J. Tikkanen,Giotto and Art Research in the 19th Century. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja, 114. Toim. Torsten Edgren. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.
  • Vakkari, Johanna 2007. J. J. Tikkanen and the Teaching of Art History. The Shaping of Art History in Finland. Studies in Art History, 36, ed. by Renja Suominen-Kokkonen. Helsinki: Taidehistorian seura – Society of Art History in Finland, 69–83.
  • Vakkari, Johanna 2008. Adolfo Venturi, Johan Jakob Tikkanen e i paesi scandinavi. [Adolfo Venturi, Johan Jakob Tikkanen and the Nordic Countries.], in Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi. A cura di Mario D’Onofrio. Atti del convegno Internazionale di Studi, (Roma, 25.–28. Ottobre 2006). Modena: Franco Cosimo Panini, 179–186, pl XIV–XVI.
  • Vakkari, Johanna 2009. Introduction: J. J. Tikkanen as a pioneer of Art History, in Towards a Science of Art History – J. J. Tikkanen and Art Historical Scholarship in Europe. The Acts of International Conference (Helsinki, December 7.–8. 2007). Studies in Art History, 38, ed. by Johanna Vakkari. Helsinki: Taidehistorian seura – Society of Art History in Finland, 9–17.
  • Vakkari, Johanna 2012. J. J. Tikkanen’s filing cards on art history of expressions, gestures and movement, in Mosaico. Temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla. Ed. by Rosanna Cioffi and Ornella Scognamiglio. Torino: Luciano editore, 455–464.
  • Vakkari, Johanna 2013. “Without knowing everything, nothing is known definitely” – J. J. Tikkanen’s Archive as an Art-Historical Encyclopaedia, in The Challenges of Biographical Research in Art History Today. The Acts of International Conference (Helsinki, December 2011). Studies in Art History, 46, ed. by Renja Suominen-Kokkonen. Helsinki: Taidehistorian seura – Society for Art History in Finland, 75–96.

Muuta J. J. Tikkaseen liittyvää

Johanna Vakkarin väitöskirja ”Focus on Form - J. J. Tikkanen, Giotto and Art Research in the 19th Century” (2007).

 

Takaisin