Takaisin

Jaakko Leino

Jaakko Matti Leino
25.3.1971 Espoo

Humanististen tieteiden kandidaatti 1997, filosofian maisteri 1997 ja filosofian tohtori 2003 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Suomen kielen professori 2011-, Helsingin yliopisto

Koordinaattori 2003–2006, kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet
Suomen kielen professori 2006–2007, Jyväskylän yliopisto
Yleisen kielitieteen yliopistonlehtori 2007–2008, Helsingin yliopisto
Professor i finska språket 2008–2009, Åbo Akademi
Tutkija 2009–2011, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Kognitiivinen kielentutkimus, konstruktiokielioppi, syntaksi, semantiikka, infinitiivirakenteet, murresyntaksi

Kuva: Saara Leino
Tekstit: Jaakko Leino, Kaija Hartikainen (toim.)

Suuret saappaat, pienenevä maailma

Vakanssin historiaa katsoen Jaakko Leinon professuuri on alansa ensimmäinen, Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon vuonna 1850 perustettu. Edeltäjien luettelo on nimekäs: M. A. Castrén, Elias Lönnrot, E. N. Setälä

Vaikka juuri tällä professuurilla ei nykyjään ole minkäänlaista erityisasemaa, joutuu sen kulloinenkin haltija astumaan suuriin saappaisiin. Vakanssin hoitaminen onkin aina otettu vastaan vakavana ja pitkäjänteisenä tehtävänä: Jaakko Leino on vasta yhdeksäs tähän 165-vuotiaaseen professuuriin nimitetty, vaikka edeltäjistä Castrén ehti hoitaa virkaa ennen kuolemaansa vain pari vuotta ja Arvid Genetz siirtyi pian nimityksensä jälkeen suomalais-ugrilaisten kielten professoriksi. Tyypillisesti tähän professuuriin nimitetty on hoitanut tehtävää neljännesvuosisadan ja osallistunut sinä aikana laajasti ja merkittävästi suomalaisen – suomenkielisen – yhteiskunnan rakentamiseen ja toimintaan.

Professori Jaakko Leino on toiminut aktiivisesti tieteellisissä yhdistyksissä: hän on mm. Suomen kielitieteellisen yhdistyksen nykyinen ja Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen entinen puheenjohtaja. Hän on SKY Journal of Linguisticsin ja sähköisen Constructions-aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen. Hän on myös osallistunut aktiivisesti useiden kansainvälisten ja kotimaisten konferenssien järjestämiseen.

Tiedeyhteisön ulkopuolella Jaakko Leino toimii mm. Suomen kielen lautakunnan varapuheenjohtajana ja osallistuu sitä kautta kielenhuolto- ja normityöhön. Ylioppilastutkintolautakunnassa hän toimii äidinkielen ylioppilaskokeen sensorina ja osallistuu muutenkin eri tavoin äidinkielen ja kirjallisuuden kouluopetuksen taustatyöhön.

Eräänlaisena harrastuksena hän on myös Kirkkonummen kunnan nimistötoimikunnan jäsen. Erityistä vetoa hän tuntee Suomen kielen yhteiskunnallisen aseman turvaamista kohtaan. Ihmisten liikkuvuuden ja viestintävälineiden huikea kehitys on mullistanut maailman kielidynamiikkaa tavoilla, joita ymmärrämme vajavaisesti ja jotka kohdistavat uudenlaisia haasteita myös suomen kieltä kohtaan.

Juhlaluento. Kuva: Pirkko Leino​
Juhlaluento. Kuva: Pirkko Leino​

 

Takaisin