Takaisin

Irma Hyvärinen

Irma Kaarina Hyvärinen
6.8.1949, Helsinki

Humanististen tieteiden kandidaatti 1971, filosofian kandidaatti 1973, filosofian lisensiaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (germaaninen filologia), Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1999–2014, Helsingin yliopisto
Saksalaisen laitoksen johtaja 8/1999–7/2006 ja 4/2007–12/2009, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian apulaisprofessori/professori 1998–1999, Turun yliopisto
Germanistisen kielitieteen vieraileva professori 1996 (kesälukukausi), Augsburgin yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian apulaisprofessori/vs. professori 1992–1998, Jyväskylän yliopisto
Saksan kielen apulaisprofessori 1991–1992, Joensuun yliopiston Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos
Saksan kielen vs. apulaisprofessori 1990–1991, Helsingin kauppakorkeakoulu
Alexander von Humboldt-säätiön apurahatutkija 1989–1990, Passaun yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian vs. apulaisprofessori 1985–1986, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian assistentti 1983–1991, Helsingin yliopisto
Tutkimusassistentti 1979–1984, Suomen Akatemian humanistinen toimikunta
Germaanisen filologian professori (25 %) 1977–1979, Oulun yliopisto
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1978, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1976, Oulun yliopiston kielikeskus
Germaanisen filologian tuntiopettaja, 1972–1978 ja vs. assistentti 1974–1975 ja 1977–1979, Oulun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tärkeimmät tutkimusalat: pragmaattiset fraseologismit, kontrastiivinen syntaksi, sananmuodostus, kielen oppiminen ja opettaminen ja lyriikan kääntäminen

Palkinnot
Jacob und Wilhelm Grimm Preis 2007, Deutscher Akademischer Austauschdienstistä
Graduohjauksen tunnustuspalkinto 2011, Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Irma Hyvärinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Sanahirviöitä, lyriikan käännösten tutkimista ja kompleksisia yhdysrakenteita

Väitöskirjani oli valenssiteoreettinen kontrastiivinen tutkimus saksan ja suomen verbisidonnaisista infinitiiveistä. Kieliaineistoksi sain käyttööni Mannheimin Institut für Deutsche Sprachen korpuksesta postikortin kokoisina printattuina lappusina infinitiivin sisältäviä saksalaisia lauseita ja Oulun korpuksesta tietokonelakanoiden muodossa suomen kielen infinitiiviesiintymiä. Siihen verrattuna nykyinen korpuslingvistiikka on edistynyt valovuosia!

Donau Dampfschifffahrtsgesellschaft Pöchlarn, kaupunginarkisto.

Toinen pitkäaikainen kiinnostukseni kohde on sananmuodostus, joka samoin avaa lukuisia kiinnostavia näkökulmia saksan ja suomen vertailuun. Kun eläkkeelle jääminen alkoi häämöttää ja valmistelin viimeistä sananmuodostuksen luentokurssiani, poikkesin Tonavan-risteilyllä 2013 Pöchlarnin kaupunkiin saadakseni opetusmateriaalini aloitussivuksi kuvan legendaarisen Donaudampfschiff(f)ahrtsgesellschaft’in[1] toimitalosta. Yhtiön nimi on ollut aiheena lukuisille kielivitseille, joissa väitetään saksan kielen yhdyssanoja maailman pisimmiksi. Fiktiivisiä muodosteita ovat mm. Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitänswitwenrenten­überschussausgleich ja Donau­dampfschiffahrts­elektrizitäten­hauptbetriebswerk­bauunterbeamten­gesellschaft. Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli: Hallinnon kielessä on kuin onkin sellaisia sanahirviöitä kuin Rindfleisch­etikettierungs­überwachungs­aufgaben­übertragungs­gesetz ja Grundstücks­verkehrs­genehmigungs­zuständigkeits­übertragungs­verordnung. Meitä suomalaisia tämän ei pitäisi säikäyttää, sillä suomen kieli pystyy yhtä huimiin suorituksiin.

Professori Jarmo Korhonen innosti minut mukaan 1980-luvulla käynnistämäänsä fraseologiaprojektiin. Fraseologia tutkii kiinteitä monisanailmaisuja. Aluksi oma painopisteeni oli – kuten silloin koko hankkeessa – saksan ja suomen verbi-idiomien tutkimisessa, mutta viime vuosina olen keskittynyt ns. pragmaattisiin fraseologismeihin, joita voidan erottaa kahta päälajia: yhtäältä ns.rutiini-ilmaisut, esimerkiksi tervehdykset, anteeksipyynnöt ja monenlaiset muut kohteliaisuusfraasit, ja toisaalta puheen prosessointiin liittyvät ns. keskustelukiteytymät. Molemmat tyypit ovat tärkeitä myös vieraan kielen opetuksessa, jossa nykyisin painotetaan kommunikatiivista kompetenssia.

Erityisen hedelmällistä on ollut yhteistyö aiemmin Helsingissä työskennelleen ja nyt Tampereen yliopistossa saksan kääntämisen ma. professorina toimivan Annikki Liimataisen kanssa. Ilonaiheita ovat olleet yhdessä toimittamamme kokoomateos Beiträge zur pragmatischen Phraseologie (2011), Liimataisen pääohjauksessa ja minun myötäohjauksessani valmistunut Anna Ruusilan väitöskirja Pragmatische Phraseologismen und ihre lexikografische Darstellung (2014) sekä se, että Leena Kolehmaisen, Hartmut Lenkin ja Liisa Tiittulan toimittaman 65-vuotisjuhlakirjani aihepiiriksi oli valittu nimenomaan Kommunikative Routinen – Formen, Formeln, Forschungsbereiche (2014).

IH syyskuussa 2014 Pariisin Europhras-konferenssissa pitämässä esitelmää oder so -tyyppisten (vrt. suomen tai silleen) epämääräistyskiteytymien kasaumista puhutussa saksan kielessä. Kuvaaja: Mira Nyholm.

Lapsesta asti minua on kiehtonut runojen maailma, ja myöhemmin on ollut kiinnostavaa tutkia lyriikan kääntämistä. Viime aikoina pääosassa on ollut Johannes Bobrowskin runous. Paavo Rintala ei ainoastaan ole suomentanut Bobrowskin runoja, vaan myös hyödyntänyt niitä kollaasimaisesti teoksensa Sarmatian Orfeus rakennusaineena. Bobrowskin jäljittäminen Rintalan tekstistä on ollut kuin jännittävää salapoliisityötä, jossa yhteistyö – tällä kertaa Vaasan yliopiston saksankielisen kirjallisuuden professorin Christoph Parryn kanssa – on ollut hauskaa ja hyödyllistä. Kieli- ja kirjallisuustiede voisivat hyötyä paljon enemmän toisistaan kuin mitä nykyisin on asian laita.

Mitään yllä mainituista tutkimusaloista en malta hylätä kokonaan eläkkeelläkään. Uusin tutkimusaiheeni, saksan kompleksiset yhdysrakenteet, on paluuta syntaksiin. Vieraan kielen oppijalle tunnetusti vaikea saksan sivulauseen verbiloppuinen sanajärjestys ei aina pidä pintaansa saksalaisenkaan suussa. Erityisen kiinnostavia ovat tapaukset, joissa sivulauseeseen on upotettu ns. välilauseena toinen sivulause. Varsinkin kun alistuskonjunktiot ovat peräkkäin (esim. dass wenn), ylemmän sivulauseen (dass-lauseen) verbiloppuisuus saattaa unohtua saksalaiseltakin. Puhekielessä tämä on melko yleistä, mutta ilmiö ei ole tavaton lehtiteksteissäkään. Selityksenä saattaa olla, että uutisartikkeleissa tyypillisesti referoidaan toisen henkilön lausumaa ja käytetään osasitaatteja, jolloin yhtäältä sanotun ja kirjoitetun ja toisaalta suoran ja epäsuoran kerronnan raja hämärtyy. Lisäksi on todettu, että ”poikkeavalla” sanajärjestyksellä on sellaisia pragmaattisia funktioita, joita verbiloppuisella rakenteella ei ole.

 

[1] Viimeisimmän oikeinkirjoitusuudistuksen jälkeen Schifffahrt kirjoitetaan kolmella f:llä.

Takaisin