Yrjö Hirn
Päivän humanisti

Yrjö Hirn

Yrjö Hirn oli estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori yliopistossamme vuosina 1910–1937. Hänen laaja-alainen tieteellinen tuotantonsa käsittää tutkimuksia estetiikasta, kirjallisuudesta, kulttuurihistoriasta ja teatteritieteestä. Ulkomaille suuntautuneiden tutkimusmatkojen aikana hänelle oli aineistonkeruun lisäksi tärkeää luoda suhteita kansainvälisiin tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajiin. Hirn oli yhteiskunnallinen toimija myös yliopiston ulkopuolella erilaisissa toimikunnissa ja järjestöissä.

Yrjö Hirn

7.12.1870, Lappeenranta – 23.2.1952, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1892 ja filosofian lisensiaatti 1896, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori 1910–1937, Helsingin yliopisto

Amanuenssi 1894–1910, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston kirjasto
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden dosentti 1898–1910, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Prometheus-seuran jäsen 1905–1914
Suomen delegaation jäsen Pariisin rauhankonferenssissa 1919

Kunnianosoitukset
Suomen Valkoisen Ruusun K II 1919
Suomen Valkoisen Ruusun K I 1926
Ranskan Kunnialegioonan R 1920
Ranskan Officier de l'Instruction publique 1922
Ranskan Kunnialegioonan upseeri 1926
Filosofian kunniatohtori 1939, Oslon yliopisto
Ruotsin Akatemian suuri kultamitali 1940

Kuva: Museovirasto
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Yrjö Hirn oli yliopiston ulkopuolella aktiivinen kansansivistystyön puolestapuhuja. Hän oli jäsenenä useissa komiteoissa, tiedeyhdistyksissä ja järjestöissä sekä toimi pitkään Kustannusosakeyhtiö Otavan johtokunnassa. Merkittävin luottamustehtävä oli osallistuminen Suomen delegaation jäsenenä Versailles’n rauhankokoukseen vuonna 1919. Hirn toimi myös Suomen hallituksen diplomaattisena tarkkailija Lontoossa ja Pariisissa.

Hirnillä oli laaja kotikirjasto ja hänen kerrotaan…

Lue lisää