Tuija Pulkkinen
Päivän humanisti

Tuija Pulkkinen

Tuija Pulkkinen on sukupuolentutkimuksen professori ja parhaillaan Suomen Akatemian akatemiaprofessori. Pulkkinen on omistautunut tutkijankoulutuksen kansainvälistämiselle. Hän johtaa monitieteistä Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmaa ja tutkii oman tutkimusryhmänsä kanssa feministisen filosofian ja politiikan käsitteitä.

Tuija Pulkkinen

Tuija Kaarina Pulkkinen
30.7.1956, Pihlajavesi

Valtiotieteiden kandidaatti 1982 (poliittinen historia), valtiotieteiden lisensiaatti 1989 ja valtiotieteiden tohtori 1996 (käytännöllinen filosofia); Helsingin yliopisto

Naistutkimuksen professori 2008-, Helsingin yliopisto
Akatemiaprofessori 2011–2015, Suomen Akatemia
Käytännöllisen filosofian dosentti 1998, Helsingin yliopisto
Poliittisen historian dosentti 2002, Turun yliopisto
Valtio-opin, filosofian ja naistutkimuksen dosentti 2002, Jyväskylän yliopisto

J.V. Snellmanin koottujen teosten toimitus, Valtioneuvoston kanslia (1983–1991); Suomen Akatemia /HY, tutkimusassistentti (1991–1995), tutkija (1996–1997), vanhempi projektitutkija (1998–2003); Jyväskylän yliopisto, professori (2003–2007).

Tutkijana maailmalla: Freie Universität, Berlin (1986); U. California Santa Cruz (1991–1994); U. Greifswald (1998–1999); U. Minnesota (2002); U. Manchester (2007–2009); U. Paris 8 (2012).

Tutkimusteemat: Poliittisesti ajatteleminen ja käsitteet, feministinen teoria, poliittinen teoria, filosofian historia, käsitehistoria, saksalainen idealismi. 

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta Tuhatissa

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Tuija Pulkkinen (Suvi Uotinen, toim.)

Minulla on ollut ilo nähdä kokonaisen uuden kansainvälisen tieteenalan muodostuvan, ja vielä niin tärkeästä asiasta kuin sukupuolten välinen tasa-arvo ja koko sukupuolen ilmiö. On itse asiassa hämmästyttävää, että yliopistoissa ei juuri ennen 1960-lukua pohdittu sukupuolta, joka kuitenkin kulttuurisena järjestyksenä koskettaa jokaista meistä.

Lue lisää

Esittelen itseni usein toivottoman monitieteiseksi: maisterin- ja tohtorintutkintoni Helsingin yliopistossa ovat kahdelta suuntautumiseltaan hyvin erilaiselta humanistisella alalta, yhtäältä filosofiassa ja toisaalta historiantutkimuksessa, ja professoriksi minut on valittu ensin valtio-opin oppiaineeseen ja sitten sukupuolentutkimukseen.

Lue lisää