Terhi Ainiala
Päivän humanisti

Terhi Ainiala

Terhi Ainiala on suomen kielen yliopistonlehtori ja nimistöntutkija. Häntä innostavat myös opetus ja ohjaus sekä yhteiskunnallinen toiminta. Tällä hetkellä hän tutkii sitä, miten paikannimien avulla rakennetaan erilaisia identiteettejä. Monitieteisissä tutkimushankkeissa on kielentutkijoiden lisäksi mukana kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, kansatieteilijöitä ja arkeologeja. Ainialalle läheisiä slanginimiä ovat Hesa ja Vuokki.

Terhi Ainiala

Terhi Tuulikki Ainiala
4.7.1967 Pukkila

Filosofian maisteri 1991 ja filosofian tohtori 1997 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto, suomen kielen yliopistonlehtori, 2012-

Kotimaisten kielten keskus 1991–2011: tutkija, erikoistutkija, tutkimusosaston johtaja
Suomen Akatemia, tutkimusassistentti 1995–1997 (virkavapaalla Kotuksen tehtävästä tämän ajan)
Suomen kielen dosentti 2003, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: nimistöntutkimus, ennen kaikkea sosio-onomastiikka ja kaupunkinimistön tutkimus; slangintutkimus

Tekstit: Terhi Ainiala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Nimistö kertoo tutkijalleen siitä, miten ihminen maailmaa havainnoi. Mitkä kohteet ovat niin tärkeitä, että ne saavat nimiä? Millaisia nämä nimet ovat? Mitä ne kertovat ihmisen suhteesta ympäristöönsä, yhteiskuntaan ja eri yhteisöihin? Entä mikä nimi ylipäänsä on, ja miten se eroaa kielen muista sanoista? Nämä ovat nimistöntutkijan keskeisimpiä kysymyksiä.

Lue lisää

Kaikissa kielissä on nimiä, ja nimien tehtävät eri kielessä ovat yleensä samoja. Nimistöntutkimus onkin hyvin kansainvälinen tutkimusala. Kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja järjestetään säännöllisesti. Terhi Ainiala on ollut aktiivisesti mukana ICOSin (International Council of Onomastic Sciences) toiminnassa, ja vuosina 2008–2014 ICOSin johtokunnassa.

Lue lisää

Haaveilen monitieteisistä projekteista, joissa nimistöä tarkastellaan useista eri näkökulmista ja jossa nimistö muodostaa yhden tutkimusaineiston. Hankkeissa yhdistetään tutkimustietoa ja opetusta, ja opiskelijat laativat hankkeessa opinnäytteitään. Tavallaan haaveeni jo toteutuu monitieteisissä Helsinkiä tarkastelevissa hankkeissa. Niistä toivoakseni on iloa ja hyötyä myös kaupunkilaisille ja muille kaupungin toimijoille.

Lue lisää
Lue lisää
  • Dyos Prize for the best article submitted to Urban History (Cambridge University Press) in 2008. Article Industrial urbanization, working-class lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki by Heikki Paunonen, Jani Vuolteenaho and Terhi Ainiala.
  • Vuoden 2005 paras kaupunkikirjoitus: Urbaanin paikannimistön haasteita – kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin
Lue lisää

Vertaisarvioituja artikkeleita:

Ainiala, Terhi – Halonen, Mia 2011: Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä. – Virittäjä 115, s. 193–220.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Miten Helsingistä puhutaan. – Virittäjä 114, s. 71–107.

Ainiala, Terhi 2010: Use of slang toponyms in Helsinki. – Nicolas Pepin & Elwys De Stefani (toim.), Eigennamen in

Lue lisää