René Gothóni
Päivän humanisti

René Gothóni

René Gothóni on luostari- ja pyhiinvaellustutkimukseen sekä filosofiseen hermeneutiikkaan erikoistunut uskontotieteilijä. Professori Gothóni on tieteellisten monografioiden lisäksi julkaissut tietokirjoja ja oppimateriaalia sekä kaunokirjallisia teoksia että lauluja, joissa hän on hyödyntänyt uskontotieteellistä ja uskontopsykologista tietämystään. Gothóni on toiminut ensimmäisenä uskontotieteen professorina humanistisessa tiedekunnassa vuodesta 2003.

René Gothóni

10.4.1950, Helsinki

Teologian maisteri 1973 ja teologian tohtori 1983 (uskontotiede), Helsingin yliopisto
Uskontotieteen dosentti 1996–2001, Helsingin yliopisto

Uskontotieteen professori 2003-, Helsingin yliopisto

Uskontotieteen yp. lehtori 1984–2003, uskontotieteen vs. professori 1985, 1993–1994, 1995–1997 ja 1995–1997 Helsingin yliopisto
Clare Hall Visiting Fellow 1989–1990, Cambridge, UK
Suomen Akatemian rahoittaman projektin johtaja 1993–1996 (Orthodox Monasticism and Society).

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: uskontotiede, erityisesti uskonnollisten perinteiden vertaileva ja empiirinen tutkimus

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: René Gothóni, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)