Marjut Vehkanen
Päivän humanisti

Marjut Vehkanen

Marjut Vehkasen kiintymys Suomen kielen ja kulttuurin edistämiseen, tukemiseen ja tutkimiseen näkyivät jo opintojen aineyhdistelmän valinnassa. Suomen historia, suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus maustettuna kansainvälisellä politiikalla ja yleisellä historialla antoivat ehkä suunnan tulevalle kansainväliselle uralle. Kuten niin usein, sattumallakin oli osuutta asioihin.

Marjut Vehkanen

Marjut Helena Vehkanen
2.2.1947 Kuopio

Filosofian tohtori 2015 (väitöskirja tarkastetaan 24.10.2015), Helsingin yliopisto (suomen kieli)
Väitöskirja ”Kieliopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953”
Filosofian kandidaatti 1973, Tampereen yliopisto (Suomen historia, suomen kieli)
Opintoja Saksassa ja Unkarissa:
Johann Wolfgang Goethe yliopisto, Frankfurt am Main 1971–1973
Eötvös Loránd Tudomany yliopisto, Budapest 1975–1977

Pääsihteeri 2007–2015, CIMO, Suomen kielen ja kulttuurin yksikkö
Aikuisten yliopisto -lehden päätoimittaja 2000–2007
Suunnittelija, projektipäällikkö, koulutuspäällikkö, varajohtaja 1994–2007, Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos (Luxembourg, Euroopan parlamentti 1995, kääntäjien kielikoulutus; E­U­- komission tulkkikoulutukset 1997–1998, 2004–2005; S2-täydennyskoulutukset (20 ov) 1994–2002)
Suomi toisena kielenä, päätoiminen tuntiopettaja 1991–1994, Helsingin yliopiston kielikeskus
Suomen kielen ja kulttuurin Helsingin kesäkurssin johtaja ja opettaja sekä pohjoismaisten opettajien ja virkamiesten kesäkurssin suomi toisena kielenä -opettaja 1990–1996, opetusministeriö
Suomen kielen ja kulttuurin lehtori 1983–1987, Moskovan yliopisto
Opettajana peruskoulussa ja lukiossa Suomessa, 1979–1983
Kansainvälisten asioiden järjestösihteeri 1973–1974, OAJ

Palkinnot ja erityismaininnat:
OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin, 1996
OAJ:n pronssinen ansiomerkki, 1995
Suomi toisena kielenä -opettajat ry., kunniajäsen 2015

Luottamustehtävät:
Ulkomaanlehtoriyhdistys r.y., hallituksen jäsen 1992–1993, puheenjohtaja 1993–1996
Yliopistolehtoriliitto r.y., hallituksen varajäsen 1993–1996
Opettajien Ammattijärjestö OAJ, korkea-asteen neuvoston varajäsen 1993–1996
Suomalais-venäläisen koulun vanhempainneuvoston hallituksen jäsen 1998–2004
Suomalais-venäläisen koulun johtokunnan jäsen 1999–2004
Suomen Lähi-idän instituutin hallituksen varajäsen 2004–2015
IW -naisten hyväntekeväisyysjärjestön presidentti 2013–2015, past president 2015–2016

Kuva: Sasa Tkalcan
Teksti : Marjut Vehkanen (Kaija Hartikainen, toim.)

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1995, suomen kieli sai historiansa laajimman virallisen kielen aseman. Unionin hallintoon tarvittiin sekä kielen kääntäjiä että tulkkeja. Näiden kouluttamiseksi ryhdyttiin Euroopan komission ja opetusministeriön tuella.

Lue lisää

Sattumalla lienee ollut osuutta asiaan seuraavan työtehtäväni kohdalla. Tuskin olisin jättänyt mielenkiintoista työtäni yliopistossa, ellei CIMO:n Suomen kielen ja kulttuurin yksikön pääsihteerin virka olisi tullut hakuun. Emmin kauan, olinhan jo kaikkien tilastojen mukaan ”yli-ikäinen” työnhakija. Mutta rohkaisevien tahojen tyrkkimänä hain ja sain viran yli 30 hakijan joukosta (päihitin mm. nuoren miesprofessorin, sekös oli jotakin!).

Lue lisää

Haaveenani on, että neljä tytärtäni, joista kolme on suorittanut Helsingin yliopistossa korkeamman loppututkinnon ja yksi Aalto yliopistossa sekä Taideteollisessa korkeakoulussa korkeammat loppututkinnot, pääsisivät lahjakkuuksiensa lähteille työelämässään.

Lue lisää