Lieven Ameel
Päivän humanisti

Lieven Ameel

Lieven Ameel on belgialainen suomalaisen kirjallisuuden tutkija, joka kirjoitti ensimmäisen monografian Helsingistä suomenkielisessä kirjallisuudessa. Helsinki-kokemuksia käsitelleen väitöskirjan jälkeen hän on tutkinut kerronnallisuutta kaupunkisuunnittelussa, erityisesti Kalasataman ja Jätkäsaaren kehityksessä. Hän toimii myös opettajana, kriitikkona ja kääntäjänä.

Lieven Ameel

9.11.1978, Hasselt (Belgia)

Filosofian tohtori 2013 (kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuus), Helsingin yliopisto & JLU Giessen (Saksa)
Filosofian maisteri 2006 (suomen kieli ja kulttuuri), Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri 2000 (englantilainen ja hollantilainen filologia), Gentin yliopisto

Tutkijatohtori 2013–2016,  Helsingin yliopisto (Ehrnroothin säätiön ja Koneen säätiön rahoituksella)
Tohtorikoulutettava 2008–2013, Helsingin yliopisto
Kääntäjä ja opettaja 2001-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Keskeiset tutkimusteemat: Kaupunki kirjallisuudessa, parkour, kerronnallinen kaupunkisuunnittelu

Helsinki Literature and the City Network -verkoston perustaja ja koordinaattori
Kaupunkitutkimuksen seuran hallituksen jäsen

Tekstit: Lieven Ameel (toim. Tomas Sjöblom)
Kääntäjä: Tomas Sjöblom

Lieven Ameelia on pitkään kiinnostanut erityisesti urbaanin tilan kokemukset sekä se, kuinka näitä kokemuksia esitetään kirjallisuudessa. Tämän teeman yhdistäminen omaan kiinnostukseen Helsinkiä kohtaan johti väitöskirjaan, jossa hän tutki kaupunkikokemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa vuosilta 1890–1940. Erityishuomion kohteena olivat henkilöhahmojen kokemukset sekä liikkumisen kuvaukset kaupunkitilassa.

Lue lisää

Vietettyäni viisi vuotta tutkien väitöskirjaani varten kirjallisuuden Helsinkiä, tunsin tarvitsevani jotain aivan muuta. Halusin ottaa etäisyyttä kuvitellusta kaupungista, ja lähestyä nykypäivän todellista ja käsin kosketeltavaa kaupunkimiljöötä uudesta näkökulmasta. Sen sijaan että etsisin kaupunkia kirjallisuudesta, halusin etsiä kirjallisuutta kaupungissa: kerronnallisia rakenteita uusien kaupunginosien suunnittelussa.

Lue lisää

Helsingin yliopisto on ollut osa elämääni niin kauan kuin pystyn muistamaan – ainakin Suomen vuosistani puhuttaessa. Ensin vaihto-oppilaana, sitten tutkinto-opiskelijana, jossain vaiheessa opettajana ja tohtorikoulutettavana, ja tällä hetkellä tutkijatohtorina. Olen tavannut monia parhaista ystävistäni joko yliopistossa tai välillisesti yliopiston kautta.

Lue lisää

Tutkija toimii aina osana laajempaa kontekstia niin akateemisessa maailmassa kuin yhteiskunnassa yleensä. Olen ollut Kirjallisuudentutkijain Seuran hallituksessa, ja istun tällä hetkellä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran hallituksessa.

Olen osallistunut belgialaisen Ghent Urban Studies Teamin toimintaan. Lisäksi olen aktiivisesti yhteydessä ihmisiin kaikissa yliopistoissa, joissa olen opiskellut: belgialaisessa Gentin yliopistossa, saksalaisessa JLU Giessenissä sekä…

Lue lisää

Parkour ja betonikaupungin kauneus

Yhdessä professori Sirpa Tanin kanssa olemme useamman vuoden ajan tutkineet parkouria – ehkä yhtä kiehtovimmista innovatiivisista (urbaaneista) liikkumisen muodoista. Tutkimusta varten haastattelimme mm. parkour -harrastajia Helsingissä ja Jyväskylässä. Keskityimme julkisen kaupunkitilan kokemuksiin, tilaan liittyviin tunnesiteisiin sekä parkourin medioitumiseen.

Parkour-tutkimuksemme on kiinnostava esimerkki siitä, kuinka tutkimus voi kehittyä ennalta arvaamattomin…