Kimmo Svinhufvud
Päivän humanisti

Kimmo Svinhufvud

Filosofian tohtori Kimmo Svinhufvud työskentelee äidinkielen opettajana Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Hän järjestää kirjoittamiskursseja graduntekijöille ja väitöskirjatutkijoille. Lisäksi hän on tunnettu Gradutakuu- ja Tohtoritakuu-blogeistaan, joissa hän jakaa käytännön neuvoja ja kannustusta opinnäytetyötä tekeville. Opetustyönsä rinnalla Svinhufvud on jatkanut kirjoittamisen ja kirjoittamiseen liittyvän vuorovaikutuksen tutkimista. Tosin opettaminen jää hetkeksi sivuun, sillä Svinhufvud siirtyy huhtikuussa 2015 tutkijatohtoriksi Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen.

Kimmo Svinhufvud

18.4.1971, Lappeenranta

Filosofian maisteri 2004 ja filosofian tohtori 2013 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Tutkijatohtori 1.4.2015-, professori Lorenza Mondadan johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa FiDiPro-hankkeessa: "Multimodality: Reconsidering language and action through embodiment"
Äidinkielen yliopisto-opettaja, Helsingin yliopiston Kielikeskus 2010–
Assistentti 2005–2010 ja lehtori 2004–2005, Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaine
Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen 2013-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot:
Vuoden tieteentekijä 2014, Tieteentekijöiden liitto

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Filosofian tohtori Kimmo Svinhufvud työskentelee äidinkielen opettajana Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Hän tarjoaa opiskelijoille tukea opinnäytetyön kirjoittamiseen myös kurssimuotoisesti ja verkkomateriaalin välityksellä. Kielikeskuksessa hänen kollegoinaan työskentelee kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen äidinkielenopettaja. Graduoppaiden ja -blogin kirjoittamisen Svinhufvud aloitti jo 2000-luvun alkuvuosina, jolloin hän työskenteli Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella lehtorina.

Lue lisää

Kimmo Svinhufvudille tutkimuksen tekeminen on tärkeä vastapaino opetustyölle. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi aiheella ”Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena – Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta". Väitöskirjassaan Svinhufvud tarkasteli miten gradun tekemiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet, kuten ohjaustapaamiset ja seminaarityöskentely, rakentuvat ja miten niiden työmuotoja voisi pedagogisesti kehittää.

Lue lisää