Jörg Tiedemann
Päivän humanisti

Jörg Tiedemann

Professori Jörg Tiedemannin mukaan tiedon on oltava avointa ja vapaasti käytettävissä sekä lisäksi hänen tarkoituksiinsa monikielistä, rinnakkaista ja samansuuntaista. Laajasta tietomateriaalista kääntämisen oppiminen on kiehtovaa, mutta ihmisten tekemät käännökset sisältävät niin paljon enemmän epäsuoraa lingvististä tietoa, että hän ei kykene lopettamaan niiden keräämistä. Nykyaikainen kieliteknologia hyötyy valtavasti tällaisista resursseista, mutta myös muut humanistiset tieteet kiinnostuvat yhä enemmän niiden kanssa työskentelystä. Ja avain menestykseen on tehdä niistä vapaasti käytettäviä.

Jörg Tiedemann

16.01.1972, Wernigerode, Saksa

Filosofian tohtori 2003 (tietokonelingvistiikka), Uppsalan yliopisto

Kieliteknologian professori 2015-, Helsingin yliopisto
Vieraileva professori 2009–2014, Uppsalan yliopisto, Ruotsi
Tutkijatohtori 2004–2009, Rijksuniversiteit Groningen, Alankomaat

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimuskohteita:
Koneellinen kääntäminen, monikielinen tekstinkäsittely, kysymyksiin vastaaminen ja tiedon eristäminen

Kuva: Linda Tammisto
Tekstit: Jörg Tiedemann (Tomas Sjöblom, toim.)
Käännös: Tomas Sjöblom ja Tiia Niemelä

Intensiivisen kesäkurssin jälkeen Norjan Rosendalin kauniissa ympäristössä vuonna 2003 istuin opiskelutoverini Lars Nygaardin kanssa kahvilassa juttelemassa tulevaisuudesta. Siellä syntyi ajatus avoimesta ihmisten tekemien käännösten kokoelmasta, joka olisi jokaisen hyödynnettävissä. Menimme kotiin mielessämme nimi, jonka olimme keksineet välineellemme: OPUS – the Open Parallel corpUS.

Lue lisää

Viimeaikaisiin tutkimusintresseihini kuuluu diskurssiorientoitunut koneellinen kääntäminen. Tämänhetkisten automaattisten käännössysteemien suurimmat ongelmat ovat keskittyminen paikallisiin ilmiöihin ja lauseiden kääntäminen erillään.

Lue lisää

Muistini on lyhyt, mutta aikani Helsingin yliopistossa on toistaiseksi ollut vielä lyhyempi, jonka takia ei ole helppoa valita erityistä hetkeä ajastani täällä. Joka tapauksessa, muistan yhden erityisen hetken, johon liittyy ainakin yksi kollegani täältä.

Lue lisää