Jaakko Leino
Päivän humanisti

Jaakko Leino

Professori Jaakko Leino on kiinnostunut kielen muodon ja merkityksen ja toisaalta kielen ja ajattelun suhteesta. Hän on tutkinut kieliopin ilmiöitä ja niiden muutoksia eri näkökulmista ja kielimuodoista. Häntä kiinnostavat myös äidinkielen kouluopetuksen sisältöihin ja suomen kielen yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät kysymykset.

Jaakko Leino

Jaakko Matti Leino
25.3.1971 Espoo

Humanististen tieteiden kandidaatti 1997, filosofian maisteri 1997 ja filosofian tohtori 2003 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Suomen kielen professori 2011-, Helsingin yliopisto

Koordinaattori 2003–2006, kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet
Suomen kielen professori 2006–2007, Jyväskylän yliopisto
Yleisen kielitieteen yliopistonlehtori 2007–2008, Helsingin yliopisto
Professor i finska språket 2008–2009, Åbo Akademi
Tutkija 2009–2011, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Kognitiivinen kielentutkimus, konstruktiokielioppi, syntaksi, semantiikka, infinitiivirakenteet, murresyntaksi

Kuva: Saara Leino
Tekstit: Jaakko Leino, Kaija Hartikainen (toim.)

Professori Jaakko Leinon tutkimus sijoittuu suurelta osin konstruktiokieliopin piiriin. Sen kantava ajatus on, että ihminen tarkastelee sekä maailmaa että kieltä rajattuina kokonaisuuksina. Havaitsemme puheen virrasta ja kirjoitetusta tekstistä sellaisia kokonaisuuksia, jotka käsitteellisesti vastaavat niitä kokonaisuuksia, joita havaitsemme maailmasta.

Lue lisää

Minun, kuten kovin monen muunkin yliopistolaisen, parhaat yliopistossa vietetyt hetket sijoittuvat opiskeluaikoihin. Siihen on yksilöpsykologiset syynsä: nuoruus on monelle ihmisen parasta aikaa ja nostalgian kohde, vaikka ei elämä siitä huonommaksi muuttuisikaan. Nuoruuteni yliopistossa oli samanlainen kuin varmasti useimpien muidenkin: huikeaa uuden löytämisen, oppimisen ja ymmärtämisen aikaa.

Lue lisää