Irma Hyvärinen
Päivän humanisti

Irma Hyvärinen

Germaanisen filologian professorina Helsingin yliopistossa toiminut Irma Hyvärinen nauttii vapaasti aikataulutetusta tutkimuksen tekemisestä emerita-sopimuksella. Opetustehtävistä mieluisinta hänelle oli opinnäytetöiden ohjaaminen. Moni opiskelija onkin Hyvärisen avustuksella viimeistellyt tutkielmansa. Hyvärisen eläkevuosien projektina on saksan kompleksisten yhdysrakenteiden tutkiminen.

Irma Hyvärinen

Irma Kaarina Hyvärinen
6.8.1949, Helsinki

Humanististen tieteiden kandidaatti 1971, filosofian kandidaatti 1973, filosofian lisensiaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (germaaninen filologia), Oulun yliopisto

Germaanisen filologian professori 1999–2014, Helsingin yliopisto
Saksalaisen laitoksen johtaja 8/1999–7/2006 ja 4/2007–12/2009, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian apulaisprofessori/professori 1998–1999, Turun yliopisto
Germanistisen kielitieteen vieraileva professori 1996 (kesälukukausi), Augsburgin yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian apulaisprofessori/vs. professori 1992–1998, Jyväskylän yliopisto
Saksan kielen apulaisprofessori 1991–1992, Joensuun yliopiston Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos
Saksan kielen vs. apulaisprofessori 1990–1991, Helsingin kauppakorkeakoulu
Alexander von Humboldt-säätiön apurahatutkija 1989–1990, Passaun yliopisto, Saksan liittotasavalta
Germaanisen filologian vs. apulaisprofessori 1985–1986, Helsingin yliopisto
Germaanisen filologian assistentti 1983–1991, Helsingin yliopisto
Tutkimusassistentti 1979–1984, Suomen Akatemian humanistinen toimikunta
Germaanisen filologian professori (25 %) 1977–1979, Oulun yliopisto
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1978, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
Saksan kielen tuntiopettaja 1975–1976, Oulun yliopiston kielikeskus
Germaanisen filologian tuntiopettaja, 1972–1978 ja vs. assistentti 1974–1975 ja 1977–1979, Oulun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tärkeimmät tutkimusalat: pragmaattiset fraseologismit, kontrastiivinen syntaksi, sananmuodostus, kielen oppiminen ja opettaminen ja lyriikan kääntäminen

Palkinnot
Jacob und Wilhelm Grimm Preis 2007, Deutscher Akademischer Austauschdienstistä
Graduohjauksen tunnustuspalkinto 2011, Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Irma Hyvärinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Väitöskirjani oli valenssiteoreettinen kontrastiivinen tutkimus saksan ja suomen verbisidonnaisista infinitiiveistä. Kieliaineistoksi sain käyttööni Mannheimin Institut für Deutsche Sprachen korpuksesta postikortin kokoisina printattuina lappusina infinitiivin sisältäviä saksalaisia lauseita ja Oulun korpuksesta tietokonelakanoiden muodossa suomen kielen infinitiiviesiintymiä. Siihen verrattuna nykyinen korpuslingvistiikka on edistynyt valovuosia!

Lue lisää

Minut nimitettiin Helsingin yliopiston germaanisen filologian, erityisesti saksan nykykielen professoriksi syyslukukauden 1999 alusta, ja samalla minusta tuli silloisen saksalaisen laitoksen johtaja. Johtajana toimin vuoden 2010 laitosfuusioon asti, jolloin germanisteista tuli osa nykykielten laitosta, ja senkin jälkeen olin oppiainevastuuhenkilö, kunnes jäin eläkkeelle elokuussa 2014. Työaikani jakautui melko tasan opetuksen ja ohjauksen, tutkimisen ja hallinnollisten tehtävien kesken.

Lue lisää

Haaveenani on, ettei saksan kielen – ja muidenkaan koulussa nykyisin vähemmän luettujen kielten – taitoa heitetä kokonaan yli laidan Suomen koulutusjärjestelmässä. Kielivarannosta on pidettävä systemaattisesti huolta. Vaikka saksan kielen opiskelijoiden määrä vähenee, yliopiston on huolehdittava siitä, että koulutukseen otetuista tulee alansa huippuasiantuntijoita, joilla kielitaidon lisäksi on hyvä kulttuurintuntemus.

Lue lisää