Hannu Riikonen
Päivän humanisti

Hannu Riikonen

Professori H. K. Riikonen kuuluu niihin humanistitutkijoihin, joille ahdas spesialisoituminen on vierasta. Hänen tutkimusintressinsä ulottuvat antiikin traditioista suomennosten historiaan, eräisiin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin kirjailijoihin sekä oppihistoriaan. Kirjallisena päätyönään hän pitää kuitenkin laajaa kirjeenvaihtoaan kollegoiden ja ystävien kanssa; siitä on toistaiseksi julkaistu koulu- ja opintovuosien kirjeenvaihto vuosilta 1961–1976 professori Eero Tarastin kanssa.

Hannu Riikonen

H. K. Riikonen
3.8.1948, Helsinki

Filosofian kandidaatti (Rooman kirjallisuus) 1970, filosofian lisensiaatti 1972, filosofian tohtori 1978 (yleinen kirjallisuustiede), Helsingin yliopisto

Yleisen kirjallisuustieteen professori 1997-, Helsingin yliopisto

Rooman kirjallisuuden vs. assistentti 1971–1974, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden vs. apulaisprofessori sl 1974, Jyväskylän yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen tuntiopettaja 1974–1979, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vs. apulaisprofessori kl 1975, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden historian dosentti 1978–1995, Helsingin yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vt. apulaisprofessori, apulaisprofessori ja vs. professori 1979–1993, Turun yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan apulaisprofessori 1994–1997, Helsingin yliopisto
Taiteiden tutkimuksen laitoksen esimies 1998–2001, Humanistisen tiedekunnan varadekaani 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Antiikin traditiot, suomennosten historia, oppihistoria; Pentti Saarikoski, Olavi Paavolainen, James Joyce, Ezra Pound

Palkinnot ja erityissaavutukset: SVR 1, XXX, Helsingin yliopiston hopeinen mitali; Suomalaisen tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen

Tekstit: H.K. Riikonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Yleinen kirjallisuustiede on Rooman kirjallisuuden oppiaineen ohella kaunopuheisuuden (eloquentia) oppiaineen perillinen. Yleisen kirjallisuustieteen ensimmäinen professori Fredrik Cygnaeus oli aikansa merkittävin puhuja. Oman urani huippukohdat liittyvät tähän perinteeseen.

Lue lisää

H. K. Riikonen kuuluu niihin professoreihin, jotka käyttävät roskakoria ja tietokoneen delete-näppäintä hallinnosta tulevien strategia- yms. papereiden ja yleensä jatkuvasti lisääntyneen yliopistobyrokratian kohdalla. Hän on kuitenkin mielestään suorittanut osuutensa hallinnollisista tehtävistä toimimalla mm. Taiteiden tutkimuksen laitoksen esimiehenä, Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin opintokokonaisuuden (IKEBB) johtoryhmän jäsenenä ja yhden kauden humanistisen tiedekunnan varadekaanina.

Lue lisää

Olen muutaman kerran pitänyt luentosarjan kirjeestä kirjallisen ilmaisun lajina. Mutta kirje ei ole ollut minulle vain akateeminen tutkimuskohde vaan elävä oman kirjallisen ilmaisun muotonsa. Olen vuosikymmenien ajan jatkuvasti ollut kirjeenvaihdossa ystävien ja kollegoiden kanssa. Tällä en tarkoita virkaan liittyvää asiakirjeenvaihtoa vaan henkilökohtaista kirjeenvaihtoa.

Lue lisää

Minulla on useita kirjallisia suunnitelmia ja aiheita, joista haluaisin vielä kirjoittaa pitäen mielessä myös sen, että monet kirjallisuudentutkijat ovat julkaisseet laajoja teoksia eläkevuosinaan.

Lue lisää