Gunnar Mickwitz
Päivän humanisti

Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz oli aikansa lupaavimpia suomalaisia historiantutkijoita. Hänen tutkimuksensa vaikuttivat merkittävästi käsityksiin antiikin ja keskiajan taloushistoriasta. Kansainvälisyydessä seitsemällä kielellä kirjoittanut Mickwitz oli aikansa edelläkävijöitä. Hyvin alkanut ura päättyi kuitenkin Karjalankannakselle vuonna 1940.

Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz
19.10.1906, Turku – 18.2.1940 Pienpero, Karjalankannas

Filosofian kandidaatti (historia) 1929, maisteri 1932, lisensiaatti 1933, tohtori (priimus) 1936, Helsingin yliopisto
Opintomatka Uppsalaan 1930–1931

Yleisen historian vt. professori 1938–1939, Åbo Akademi
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 1933–1937, Hangö Svenska Samlyceum
Antiikin historian (sittemmin yleisen historian) dosentti 1933–1940, Helsingin yliopisto
Toimittaja 1930, Studentbladet

Finlands Svenska Studentkårsförbundin puheenjohtaja 1938–1939

Hänen mukaansa nimetty
Gunnar Mickwitz pris 1992
Gunnar Mickwitz-fond 1940

Kuva: Museovirasto
Tekstit: Tomas Sjöblom

Turkulaisen yliopettajan poika Gunnar Mickwitz kirjoittautui Helsingin yliopistoon lukemaan historiaa ja klassisia kieliä vuonna 1924. Osallistuttuaan Svenska institutet i Romin kevään 1927 kurssille, Mickwitzin kiinnostuksen kohteeksi muodostui antiikin taloushistoria.

Lue lisää

Gunnar Mickwitzin väitöskirja ilmestyi vuonna 1932. Siinä Mickwitz tutki rahatalouden ja luontaistalouden keskinäistä suhdetta sekä niiden merkitystä antiikin Roomassa 300-luvulla jaa. Tutkijat olivat aiemmin esittäneet, että Rooman valtakunnan talous tuohon aikaan taantui rahataloudesta luontaistalouteen.

Lue lisää