Fredrik Cygnaeus
Päivän humanisti

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus oli suomalainen runoilija, historioitsija ja taidekriitikko. Hän toimi yliopistossa professorina, dekaanina ja vararehtorina sekä oli merkittävä taiteiden mesenaatti. Cygnaeus oli keskeinen vaikuttaja Suomen kansallisuusliikkeessä ja vuoden 1848 Floran päivän juhlan pääarkkitehti.

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus
1.4.1807, Hämeenlinna – 7.2.1881, Helsinki

Filosofian kandidaatti, maisteri 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Vararehtori 1865–1866, Keisarillisen Aleksanterin Yliopisto
Historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1856–1867, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori 1854–1867, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Historian dosentti 1839–1854, vt. professori 1848–1853, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Rehtori 1839–1852, Helsingin yläalkeiskoulu
Poliittisten aineiden opettaja 1833–1837, Haminan kadettikoulu

Suomen taideyhdistyksen puheenjohtaja 1863–1878
Pohjalaisosakuntien kuraattori 1838–1849

Kunnianosoitukset
Valtioneuvos 1867
Ruotsin pohjantähden R 1867
Kanslianeuvos 1865
Filosofian kunniatohtori 1860, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Pyhän Stanislauksen R 2 1856, johon keisarin kruunu 1862

Muistolaatta 1948, Hämeenlinna
Postimerkki 1948

Kuva: Helsingin yliopistomuseo / Timo Huvilinna
Tekstit: Tomas Sjöblom

Arvostettuun pappissukuun syntynyt Fredrik Cygnaeus kirjoittautui Keisarilliseen Turun Akatemiaan vuonna 1823. Hänen opintonsa, jotka käsittivät muun muassa historiaa, kirjallisuustiedettä ja nykykieliä, kestivät poikkeuksellisen pitkään. Cygnaeus valmistui kandidaatiksi Keisarillisesta Aleksanterin Yliopistosta vasta vuonna 1832.

Lue lisää

Monista opiskelutovereistaan poiketen Fredrik Cygnaeus oli syntyisin varakkaasta perheestä eikä joutunut taistelemaan toimeentulonsa kanssa opintojensa aikana. Hän tutustui opintojensa aikana muun muassa Johan Ludvig Runebergiin Elias Lönnrotiin ja Johan Vilhelm Snellmaniin, ja osallistui itsekin merkittävällä tavalla suomalaisen kansallisuusliikkeen rakentamiseen.

Lue lisää

Fredrik Cygnaeus oli aikansa merkittävimpiä suomalaisia taiteen tuntijoita. Hän oli niin kirjallisuuden ja teatterin kuin kuvataiteenkin asiantuntija, joka lisäksi tuki taiteilijoita sekä rahallisesti että koulutuksen saralla.

Lue lisää
  • Commentationis de Hannibale pars prior indolem ejus a scriptoribus infamatam vindicatura, 1839. (Väitöskirja)
  • Jääkynttilät. Ströskrift i fria häften. Första häftet, Helsingfors 1837.
  • Höstispiggarna. Ströskrift, Stockholm 1841.
  • Stycken ur en teckning af Finska kriget åren 1741 och 1742. Första stycket, Helsingfors 1843.
  • Ljus och skugga. Vandringsbilder. Första
Lue lisää