Esa Saarinen
Päivän humanisti

Esa Saarinen

Esa Saarinen on filosofi, kirjailija, yrityskouluttaja, värikäs suomalainen kulttuurivaikuttaja ja Aalto-yliopiston professori. Hän on ”Kuningattaren mies”, kuten hän mielellään itse sanoo viitaten puolisoonsa Pipsa Pallasvesaan, ”kaksosten isä” ja ”tavallinen sälli Hyvinkäältä”. Hän näkee tehtäväkseen paremman elämän vahvistamisen arjen filosofian keinoin eli laaja-alaista, mielikuvituksekasta ja vangitsematonta omaehtoista ajattelua kuulijoissaan vahvistaen.

Esa Saarinen

27.7.1953, Hyvinkää

Filosofian kandidaatti 1975, lisensiaatti 1976 ja tohtori 1978 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto
Teoreettisen filosofian dosentti 1978-

Kutsuttiin Teknillisen korkeakoulun professoriksi 2002- (pysyvästi 2008-), opetusalana soveltava filosofia ja luova ongelmanratkaisu
Filosofian tuntiopettaja, assistentti ja yliassistentti 1973–1999, Helsingin yliopisto
Teoreettisen filosofian vt. professori 1982, 1992–1993, Helsingin yliopisto
Jaakko Hintikan tutkimusapulainen ja myöhemmin tutkimusassistentti 1975–1979

Muutostehdas Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1989-
Ensto Oy:n hallituksen jäsen 1990-
Nostetuotanto Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1997-
Nobelisti Edmund S. Phelpsin johtaman Center on Capitalism and Society ulkomainen jäsen (Columbia University, New York) 2011-

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
Systeemiälyn tutkimusryhmän johtaja yhdessä prof. Raimo P. Hämäläisen kanssa

Palkinnot
Helsingin yliopiston Eino Kaila -palkinto ansiokkaasta toiminnasta yliopiston opettajana 1990
Pro Me Naiset -mitali 1993
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkki 1995
Sotainvalidien Veljesliiton mitali 1997
Helsingin yliopiston pronssinen mitali 1998
Keskuskauppakamarin rautainen ansioristi 2003
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian Tiimiakateemikko 2003
Viron Marianmaan ristin ritarikunnan III luokan kunniamerkki 2014
Positiivisuuden elämäntyöpalkinto 2014

Tekstit: Esa Saarinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

”Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää” on Helsingin yliopistossa vuonna 1977 24-vuotiaana väitelleen Esa Saarisen mielilauseita. Hän on akateemikko Oiva Ketosen ja professori Jaakko Hintikan oppilas, jota opiskeluaikana inspiroi Erik Tawaststjernan Sibelius-luennot ja suomalaisen yliopistohumanismin kulttuurivaikuttava perinne Johan Ludvig Runebergistä Johan Vilhelm Snellmaniin ja Eino Kailasta Georg Henrik von Wrightiin.

Lue lisää

Luettuaan Esa Saarisen Erektio Albertinkadulla -kirjan yritysjohtaja Ensio Miettinen soitti Esalle ja ehdotti yhteisyötä vuonna 1988. ”Kirjasi liikkeenjohdolliset seuraukset ovat mullistavia”, Ensto-yhtiöitten perustaja sanoi. Näin alkoi yhteistyö, josta syntyi kirja Muutostekijä (1990) ja käännekohta Saarisen pyrkimyksessä soveltaa filosofiaa käytännön elämään.

Lue lisää

”Tärkeämpää kuin uusi tieto on ajattelun liike.” Tämä Esa Saarisen luennoissa usein toistuva peruslause korostaa Saarisen pyrkimystä luoda osallistujille oivallusympäristö, jossa jokaisen oma ajattelu herää omaehtoisesti. Kuten Sokrates, Saarinen ei opeta valmista oppisisältöä. Hän lähestyy filosofiaa perustavana inhimillisenä voimavarana, jonka mahdollisuudet koskettavat jokaista.

Lue lisää