Emil Nestor Setälä
Päivän humanisti

Emil Nestor Setälä

E. N. Setälä oli suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten tutkija. Hänet tunnetaan erityisesti Suomen kielen lauseoppi -teoksesta, jonka hän kirjoitti jo ennen yliopisto-opintojaan. Setälä toimi suomen kielen ja kirjallisuuden professorina yliopistossamme vuosina 1893–1929. Lisäksi hän teki mittavan uran politiikassa vaikuttaen etenkin maamme kulttuuri- ja kielipolitiikkaan.

Emil Nestor Setälä

27.2.1864, Kokemäki – 8.2.1935, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1885, filosofian maisteri 1886, filosofian lisensiaatti 1887 ja filosofian tohtori 1890, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti 1887–1893, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomen kielen ja kirjallisuuden professori 1893–1929, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto / Helsingin yliopisto (nimenmuutos v. 1919)

Suomen kielen opettaja Läroverket för gossar och flickor -oppilaitoksessa Helsingissä 1884–1887
Valvojan toimituksen jäsen 1886-, päätoimittaja 1897–1905
Uuden Suomettaren avustaja 1891–1899
Finnisch-ugrische Forschungen -kausijulkaisun päätoimittaja 1901–1935
Helsingin Sanomien vakinainen avustaja 1905–1917
Kalevalaseuran puheenjohtaja 1919–1935

Senaattori 1917–1918, opetusministeri 1925, ulkoasiainministeri 1925–1926
Suomen lähettiläs Kööpenhaminassa ja Budapestissa 1927–1930
Turun yliopiston kansleri 1926–1935
Valtioneuvos 1934

Tekstit: Riitta-Ilona Hurmerinta

Emil Nestor Setälän kerrotaan olleen jo koululaisena kiinnostunut suomen kielestä, vaikka joutui opiskelemaan sitä ruotsinkielisen kieliopin avulla. Setälää, kuten muitakin Hämeenlinnan normaalilyseon oppilaita, harmitti suomenkielisen kieliopin puuttuminen. Koulunsa opettajan Arvid Genetzin kannustamana hän laatikin vaikeaselkoisiin saksankielisiin lähteisiin perehtyen Suomen kielen lauseoppi -teoksen, joka julkaistiin vuonna 1880. Suoritus osoitti koulupojassa poikkeuksellista filologista lahjakkuutta.

Lue lisää

Kielitieteellisten ansioidensa lisäksi Emil Nestor Setälä oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ahkerana kirjoittajana ja poliitikkona. Hänen kerrotaan olleen aloitekykyinen ja tehokas organisaattori, joka Suomen itsenäistyessä loi maamme kulttuuripolitiikan ja -hallinnon suuntaviivat sekä osallistui lainsäädäntötyöhön. Kunnianhimoinen Setälä kuului niihin yliopistomiehiin, joille pelkkä tieteellinen ja akateeminen menestys ei riittänyt.

Lue lisää