Eino Jutikkala
Päivän humanisti

Eino Jutikkala

Klassikon asemaan nousseiden tutkimustensa lisäksi Eino Jutikkala muistetaan työstään erilaisissa tieteellisissä seuroissa. Hän oli aina ja kaikkialla. Jutikkala tunnettiin ripeästä työtahdistaan ja isoimmissa projekteissa hän toimi yleensä toimitussihteerinä vauhdittaen muiden kirjoitustyötä. Pitkän elinikänsä myötä Jutikkala ehti vaikuttaa monen nykyisen historiantutkijan elämään ja historiantutkimuksen suuntaan painottaen yhä enemmän sosiaali- ja kulttuuritaustaisia virtauksia historiasta.

Eino Jutikkala

Eino Kaarlo Ilmari Jutikkala (vuoteen 1931 Rinne)
24.10.1907, Sääksmäki – 22.12.2006, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1928, filosofian lisensiaatti, maisteri ja tohtori (historia) 1932, Helsingin yliopisto

Suomen historian professori 1954–1974, Helsingin yliopisto
Varadekaani 1960–1966 ja dekaani 1966–1969, historiallis-kielitieteellisen osasto, Helsingin yliopisto
Paikallishistoriallisen toimiston puheenjohtaja 1949–1954
Valtion tiedotuslaitoksen toimistopäällikkö 1941–1944

Historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja 1934–1946
Kansainvälisen historiatieteiden komitean Suomen osaston puheenjohtaja 1954–1968
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsen 1960–1971
Suomalaisen Tiedeakatemian apujäsen 1938, jäsen 1946, esimies 1968–1970 ja kunniajäsen 1996

Kunnianosoituksia
Akateemikon arvo 1972
Suomen Kulttuurirahaston kunniajäsen 1973
Kunniatohtori valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 1956
Kunniatohtori Helsingin kauppakorkeakoulu 1966
Kunniatohtori Tukholman yliopisto 1966
Kunniatohtori Tampereen yliopisto 1985
Riemukunniatohtori 2006, Helsingin yliopisto

Kuva: Antti Taskiainen, SKS Kirjallisuusarkisto
Tekstit: Tero Juutilainen

Eino Jutikkala valmistui ylioppilaaksi Turun suomalaisesta lyseosta vuonna 1926 ja jatkoi opiskelua Helsingin yliopistossa. Historia ei tuolloin ollut hänen kiinnostuksensa kohteena vaan tavoitteena oli ammatti tilastojen parissa. Ensimmäiset vuodet kuluivatkin kansantaloustieteen opintojen parissa.

Lue lisää

Eino Jutikkalan työ historiantutkijana oli erittäin ripeää, mutta huolellista ja tunnollista. Hän oli yleensä ensimmäisten joukossa valmiina ja usein hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Hänen sanotaankin julkaisseen 30-vuotiaaksi tultuaan enemmän kuin moni oli ehtinyt elämänsä aikana. Myös muissa kuin omissa tutkimuksissaan hän piti vauhtia yllä.

Lue lisää

Eino Jutikkala jäi monella tapaa historiankirjoihin. Laaja tuotanto ja pitkä elinikä olivat vain muutamia asioita. Ensimmäinen ennätys historian saralla meni tohtorintutkinnon myötä: Eino oli nuorin historiasta tohtoriksi valmistunut: hän väitteli 24-vuotiaana. Hän on yhä edelleen nuorin Helsingin yliopistosta valmistunut historia-alan tohtori.

Lue lisää

Eino Jutikkalan kotikartano on edelleen voimissaan ja yleisön on mahdollista tutustua siihen. Kotikartano sijaitsee Sääksmäellä nykyisen kolmostien itäpuolella ja se on Jutikkalan säätiön omistuksessa.

Lue lisää