Takaisin

Asko Parpola

Asko Heikki Siegfried Parpola
12.7.1941, Forssa

Filosofian kandidaatti 1963, lisensiaatti 1966, tohtori 1968, (Sanskrit ja vertaileva indoeuroopalainen kielentutkimus), Helsingin yliopisto

Indologian professori emeritus ja dosentti, Helsingin yliopisto 2005–

Tutkija, Pohjoismaiden Aasia-instituutti (Centralinstitut for Nordisk Asienforskning), Kööpenhamina 1968–1972
Vs. sanskritin ja vertailevan indoeurooppalaisen kielentutkimuksen professori, Göteborgin yliopisto 1972
Nuorempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1972–1974
Vanhempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1974–1981
Vs. uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto 1977
Indologian henkilökohtainen professori, Helsingin yliopisto 1982–2004
Vieraileva tutkija, Churchill College, University of Cambridge 1987
Vieraileva tutkija, Institute for Research in Humanities, Kyoto University 1999
Vieraileva tutkija, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto 2006
Hermann Collitz -professori, Summer Institute of Linguistics, Linguistic Society of America/Stanford University 2007

Tutkimusteemat
Vedan (Intian vanhimman tunnetun kirjallisuuden ja uskonnon) tutkimus
Indus-kulttuurin arvoitukset: kirjoitus, kieli ja uskonto
Arjalaisten (indoiranilaisten) kielten esihistoria arkeologian ja kielihistorian valossa

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston pro gradu -palkinto 1963
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari 1990
Alfred Kordelinin säätiön elämäntyöpalkinto 2003
Suomen Leijonan komentaja
M. Karunanidhi Classical Tamil Award 2009
American Oriental Societyn kunniajäsen 2012
Intian presidentin Citation of Honour in Sanskrit Studies 2015

Kuva: Juri Ahlfors
Teksti: Asko Parpola ja Olli Siitonen (toim.)

Tieteen toimissa

Toimin Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen esimiehenä vuosina 1994–1998, Suomen Itämaisen Seuran varaesimiehenä 1981–1993 ja esimiehenä 1994–1996. Sain kutsun Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 1990 ja Academia Europaean jäseneksi 2000.

Kuva: Asko Parpola.

Helsingin yliopistossa järjestämäni konferenssit on mahdollistanut Alma Materin, kaupungin ja opetusministeriön suosiollinen tuki. Ensimmäinen pohjoismainen Etelä-Aasian tutkimuksen konferenssi pidettiin 1980 (toimitin esitelmät julkaisuksi 1981). Olin 1970–2005 hallituksen jäsen yhdistyksessä nimeltä European Association for South Asian Archaeology and Art History. Sen 12. kansainvälinen konferenssi pidettiin Helsingissä 1993 (887-sivuinen julkaisu ilmestyi 1994). Sanskritintutkimuksen 12. maailmankonferenssi oli vuorossa 2003. Kuten jo 1993, oikeana kätenäni ja toisena julkaisutoimittajana oli oppilaani FL Petteri Koskikallio. Nimellinen järjestäjä oli International Association for Sanskrit Studies, jonka neuvoa antavaan komiteaan kuuluin 1972–1999. Kv. symposionin aiheesta Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and archaeological considerations järjestin Christian Carpelanin ja Petteri Koskikallion kanssa Tvärminnessä 1999; toimittamamme julkaisu ilmestyi 2001.

Olen neljän tieteellisen lehden konsultti: Studia Orientalia (Helsinki), Acta Orientalia (Oslo), Electronic Journal of Vedic Studies (Cambridge MA) ja Scripta (Seoul).

Suomalaiselle lukijakunnalle toimitin Otavan 2005 julkaiseman laajan kuvitetun yleisesityksen Intian kulttuuri, jossa muina kirjoittajina olivat Klaus Karttunen, Virpi ja Jaakko Hämeen-Anttila, Marjatta Parpola, Petteri Koskikallio ja Henri Schildt.

Kuva: Asko Parpola.

 

Takaisin