Takaisin

Arto Mustajoki

Arto Samuel Mustajoki
20.12.1948, Tampere
neljä lasta, 11 lastenlasta

Filosofian kandidaatti 1970 (germaaninen filologia) ja filosofian tohtori 1981 (venäjän kieli), Helsingin yliopisto

Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori 1982–2016, Helsingin yliopisto
Vararehtori 1992–1998, Helsingin yliopisto
Dekaani 1988–1992 ja 2014–2016, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta

Suomen Akatemian hallituksen jäsen 2001–2006, 2010–, puheenjohtaja 2010–2014
Suomalaisen tiedeakatemian varaesimies 2006–2008 ja esimies 2008–2010
Tutkimus- ja innovaationeuvosto jäsen 2011–2015
Venäjänopettajien kansainvälisen assosiaation varapresidentti 2003–

Tutkija Cambridgen yliopistossa 1990–1991
Tutkijaopiskelija Leningradin yliopistossa 1971–1973
Vuosien varrella vierailuluentoja 12 ulkomaisessa yliopistossa

Tuoreet julkaisut

Julkaisut vuoteen 2008

Tärkeimmät julkaisut PDF-muodossa

Viitatuimmat julkaisut

Mustajoki – Arto Mustajoen blogi 

Curriculum Vitae

Kunnianosoitukset
Kansojen ystävyyden kunniamerkki (Gorbatšov) 1990
Suomen Leijonan komentajamerkki 1992
Venäjän tiedeakatemian kunniatohtori 1995
Moskovan valtionyliopiston kunniaprofessori 1999
Ystävyyden kunniamerkki (Medvedev) 2010
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki 2013
Tiedonjulkaisemisen valtionpalkinto 2013 kirjasta Kevyt kosketus venäjän kieleen

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Arto Mustajoki (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Väärinpäin käännetty kielioppi

Perinteisessä kieliopissa asioita tarkastellaan kielen omista käsitteistä käsin. Yhdessä luvussa käsitellään verbejä, toisessa lauseenjäseniä, kolmannessa sanajärjestystä. Olen kehitellyt toisenlaista lähestymistapaa, jota kutsun funktionaaliseksi lauseopiksi. Siinä kieli kuvataan merkitys edellä. Tällainen kielenkuvaus vastaa kysymykseen, millä rakenteilla kielessä x ilmaistaan toimintaa, tunnetilaa, pyyntöä, kieltoa, määrää jne. Suomen kielessä voidaan kuvata esimerkiksi fysiologista tilaa hyvin erilaisilla rakenteilla: Timon on kylmä, Timoa viluttaa, Timolla on angiina, Timo on juovuksissa, Timo on väsynyt.

Esitin kuvausmallin idean ensimmäistä kertaa kirjassa Mielestä kieleen: kontrastiivisen funktionaalisen lauseopin teoriaa (1993). Mallin kehittyneempiä versioita on kuvattu kirjassa Теория функционального синтаксиса (Moskova 2006) ja englanninkielisessä artikkelissa. Olen kollegojeni kanssa laatimassa venäjän kielen funktionaalista lauseoppia, joka ilmestyy sekä venäjäksi että englanniksi.”

Andrew Chestermanin Contrastive Functional Analysis perustuu tähän kuvausmalliin.

Idea ”merkityksestä muotoon” -periaatteelle pohjautuvasta kielioppimallista ei ole uusi. Saksalainen kiinan kielen tutkija Georg von der Gabelentz kirjoitti tällaisen lähestymistavan tarpeellisuudesta jo vuonna 1891. Sittemmin muun muassa tanskalainen Otto Jespersen painotti samaa asiaa. Venäläinen Lev Ščerba käytti traditionaalisesta lähestymistavasta käsitettä ”kuulijan kielioppi”, kun taas merkityksestä muotoon -periaate johtaa ”puhujan kielioppiin”.

Funktionaalista lähestymistapaa ovat soveltaneet käytäntöön monet tutkijat niin Venäjällä (Bodarko, Miloslavski, Zolotova, Vsevolodova ym.) kuin lännessäkin (mm. Dik, Halliday, van Valin). Oma kuvausmallini pyrkii olemaan aikaisempia kattavampi ja systemaattisempi.

Lisää aiheesta suomeksi "Puhujan kielioppi"  ja englanniksi.

 

Takaisin