Takaisin

Ulla Tuomarla

Ulla Susanna Tuomarla
8.8.1965, Turku

Filosofian maisteri 1993 (ranskalainen filologia), filosofian tohtori 2000 (ranskalainen filologia), Helsingin yliopisto
Dosentti 2002, Helsingin yliopisto

Johtaja 2014 -, varajohtaja 2010–14, nykykielten laitos, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori 2009 – (ranskan kääntäjälinja), Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori mvs. 2007–09 ja 2000–03, tohtoriassistentti 2003–06, Helsingin yliopisto
Ranskan kielen tuntiopettaja 1999–2000, Tampereen yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Kielellinen moniäänisyys ja referointi, argumentaatio, tunteet ja kielellinen vuorovaikutus (mm. vihapuhe)

Miten puhutella? -tutkimushanke

Kuva: Essi Lavonen
Teksti: Tiia Niemelä ja Ulla Tuomarla

Haaveeni

Tällä hetkellä ammatillinen haaveeni on, että saisin pystyyn jonkinlaisen monitieteisen ja mielellään myös kansainvälisen hankkeen, jossa oivallettaisiin jotain merkityksellistä vaikkapa tästä vihapuheilmiöstä. Haluaisin ryhmään kielentutkijoiden lisäksi ainakin sosiologin, sosiaalipsykologin ja tietojenkäsittelytieteilijän, jolloin ilmiötä voisi lähestyä monesta näkökulmasta. Toivon, että työmme pohjalta voitaisiin kehitellä jokin sovellus, joka tekisi ihmisten arjesta miellyttävämpää.

Olen ollut vähän huolissani, että peruskoulussa ja lukiossa nämä niin sanotusti ylimääräiset kielet, esimerkiksi saksa ja ranska, ovat joutuneet aika syrjään. Emme ole oikein onnistuneet luomaan lukiolaisille kannustimia, että kieliä kannattaisi kirjoittaa. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisellä puolella on tehty jo niin, että ylioppilaskokeen arvosanoilla on merkitystä sisäänpääsyssä, mutta meillä humanistisella puolella näin ei ole. Haluaisin, että ihmiset olisivat vähän erilaisia myös kielitaitonsa suhteen. Työmarkkinatkin hyötyisivät useampien kielten osaajista. Näihin asioihin olen pyrkinyt vaikuttamaan toimimalla Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunnassa ja Suomi-Ranska yhdistysten liiton hallituksessa.

Yksityiselämässäni haaveilen siitä, että saan elää terveenä hyvää arkea perheenjäsenteni ympäröimänä.

Perhe-elämää Lallukassa. Hulda-koira tarkkaillee, tippuuko lapselta ruokaa lattialle. Kuva: Kuutti Lavonen.

 

Takaisin