Takaisin

Ulla Tiililä

Ulla Marika Elisabeth Tiililä
7.7.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1993 ja filosofian tohtori 2007 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston dosentti 2014

Erityisasiantuntija ja tutkija 2005-, Kotimaisten kielten keskus
Lisäksi määräaikaisena tuntityöntekijänä, tutkimusapulaisena, (erikois)tutkijana ja kouluttajana 1989–2005, Kotimaisten kielten keskus

Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen
Virittäjän toimitusneuvoston jäsen
Langnetin ohjaajapoolin jäsen
VM:n Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä 2013−2014
OKM:n virkakielityöryhmässä 2013
STM:n vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen ryhmässä 2013

Tutkimusteemoissa yhdistyy genretutkimus ja virkakielen tutkimus
Vetäjänä seuraavissa Kotuksen hankkeissa: Tekstualisoituva julkishallinto; Perustelut päätöksissä sekä Ideaalikieli ja kirjoittamisen käytännöt.

Palkinnot ja erityissaavutukset
Afinlandia-palkinto parhaasta soveltavan kielitieteen alueen väitöskirjatyöstä vuosilta 2004–2007
August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto 2008
Kotikielen Seuran E. A. Saarimaan rahaston lautakun­nan stipendi kielenhuol­toa käsittelevistä artikke­leista 1994

Tekstit: Ulla Tiililä (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Seminaari virkakielestä ja kirjoittamisesta

Tietojärjestelmistä ja kirjoittamisesta puhuttiin seminaarissa, joka järjestettiin 14.1.2014 osana Kotimaisten kielten keskuksen ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen yhteistyötä. Virkakielihän ei useinkaan ole tulosta yksittäisen virkailijan kyvyistä ja asenteista, vaan monet ongelmat johtuvat kirjoittamiseen liittyvistä teknisistä järjestelmistä ja niiden rajoituksista. Ilman järjestelmien ja valmiiden vakiotekstien apua ei kuitenkaan olisi mahdollista laatia niitä miljoonia tekstejä, joita hallinnossa nykyään on tehtävä.

Seminaarissa keskusteltiin siitä, miten tietojärjestelmät vaikuttavat viranomaisten tuottamiin teksteihin ja virkakieleen. Tilaisuudessa muistutettiin, että kehitystyö on aloitettava jo tietojärjestelmien hankintavaiheessa: järjestelmistä tehtävien sopimusten olisi sallittava vakiotekstien muutokset joustavasti ja kohtuuhintaan. Aihetta käsiteltiin kahden paneelin ja alustusten voimin, ja keskustelijoina oli eri alojen tutkijoita ja virastojen asiantuntijoita, esimerkiksi Kelasta, Kevasta ja Oikeusrekisterikeskuksesta.

Lähde: Tiililä, Ulla, Seminaari virkakielestä ja kirjoittamisesta. Kielikello 1/2014.

Kuva: Jukka Gröndahl, Helsingin Sanomat.

 

Takaisin