Takaisin

Ulla Tiililä

Ulla Marika Elisabeth Tiililä
7.7.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1993 ja filosofian tohtori 2007 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston dosentti 2014

Erityisasiantuntija ja tutkija 2005-, Kotimaisten kielten keskus
Lisäksi määräaikaisena tuntityöntekijänä, tutkimusapulaisena, (erikois)tutkijana ja kouluttajana 1989–2005, Kotimaisten kielten keskus

Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen
Virittäjän toimitusneuvoston jäsen
Langnetin ohjaajapoolin jäsen
VM:n Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä 2013−2014
OKM:n virkakielityöryhmässä 2013
STM:n vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen ryhmässä 2013

Tutkimusteemoissa yhdistyy genretutkimus ja virkakielen tutkimus
Vetäjänä seuraavissa Kotuksen hankkeissa: Tekstualisoituva julkishallinto; Perustelut päätöksissä sekä Ideaalikieli ja kirjoittamisen käytännöt.

Palkinnot ja erityissaavutukset
Afinlandia-palkinto parhaasta soveltavan kielitieteen alueen väitöskirjatyöstä vuosilta 2004–2007
August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto 2008
Kotikielen Seuran E. A. Saarimaan rahaston lautakun­nan stipendi kielenhuol­toa käsittelevistä artikke­leista 1994

Tekstit: Ulla Tiililä (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Humanisti hallinnon asiantuntijana

Virkakielityö Kotimaisten kielten keskuksessa on ennen kaikkea yhteiskunnallista vaikuttamista. Se vaatii paitsi kielenkäytön myös hallinnon toiminnan tuntemista sekä verkostoitumista ja erilaista sidosryhmätyötä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin sekä toimintamme tavoite että sen keino.

Omaa erikoisalaani on julkisten hyvinvointipalvelujen ja sosiaalivakuutuksen kieli, erityisesti etuuspäätökset ja niiden perusteleminen. Tekstilajitutkijana asiantuntemukseni piiriin kuuluvat paitsi tekstit myös se, millaisessa prosesseissa ne virastoissa tehdään ja toisaalta se, miten kansalaiset, asiakkaat tai potilaat niitä tulkitsevat. Tätä kautta tulee aika laaja hallinnon asiantuntemus.

Etuuspäätösasiantuntijalle riittää työmaata, sillä pelkästään Kelassa tehdään vuosittain 10 miljoonaa etuuspäätöstä. Työhöni kuuluu muun muassa kouluttaminen ja konsultointi, mutta työ voi viedä minut puhumaan vaikkapa Vammaispalvelujen neuvottelupäiville, Avoin Suomi -messuille tai eduskuntaan.

Viime vuodet ovat olleet vilkkaita työryhmävuosia. Olin opetus- ja kulttuuriministeriön virkakielityöryhmässä, sosiaali- ja terveysministeriön vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen ryhmässä sekä valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä.

Monet viranomaistekstien ongelmista johtuvat muusta kuin kirjoittajien taidoista. Siksi on toimittava siellä, missä hallintoa muutenkin kehitetään. Tekstien tekeminen on hallinnon keskeisin työ, ja organisaatiot on järjestetty pitkälti sitä varten. Pelkän lainsäädännön voimin kielenkäyttöä ei silti muuteta.

Lisätietoa:

Saksassa tutustumassa lakikielen toimituskuntaan ja Bochumin yliopiston kielikonsultointiin.​
Saksassa tutustumassa lakikielen toimituskuntaan ja Bochumin yliopiston kielikonsultointiin.​

 

Takaisin