Takaisin

Tiina Onikki-Rantajääskö

27.7.1960, Mikkeli

Filosofian kandidaatti 1990, filosofian lisensiaatti 1995 ja filosofian tohtori 2001 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Suomen kielen dosentti 2003, Helsingin ja Oulun yliopisto

Suomen kielen professori 2013-, Helsingin yliopisto
Suomen kielen yliopistonlehtori 2005–2013, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusinfrastruktuurihanketta Tieteen kansallinen termipankki rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto. Tieteen termipankki on hyväksytty merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden tiekartalle yhteistyössä Fin-Clarinin kanssa.

Tutkimushanketta Suomen kielen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä rahoittaa Koneen Säätiön kieliohjelma vuosina 2012–2016.

Kuva: Ari Aalto
Teksti: Tiina Onikki-Rantajääskö ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Kielen kontekstuaalinen käyttö

Tiina Onikki-Rantajääskö on kielitieteilijä ja erityisesti kielellisen merkityksen tutkija. Terminologia on laajennusta hänen suomen kielen rakenteita ja sanastoa koskevalle tutkimukselleen. Hänen hankkeensa Suomen kielen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä on mukana kansainvälisessä tutkimusverkostossa Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages. Siinä suomen, unkarin, viron ja muidenkin suomalais-ugrilaisten kielten tutkijat vertailevat sukukielten rakenteiden merkitystehtäviä ja kontekstuaalista käyttöä nykykielessä funktionaalisessa teoriakehyksessä.

Kielipolitiikka, suomen kielen ja Suomen vähemmistökielten asema ja käyttömahdollisuudet yhteiskunnassa kuuluvat myös professori Tiina Onikki-Rantajääskön kiinnostuksen kohteisiin. Tieteen termipankin tavoitteena onkin kehittää suomen kieltä tieteen kielenä.

– Lisäksi tuetaan tieteen rinnakkaiskielisyyttä eli monien eri kielten käyttöä tieteestä puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Äidinkielen tai äidinkielten merkitys ihmiselle kaipaa tutkimusaiheena myös menetelmien yhdistämistä ja kehittämistä, kertoo Onikki-Rantajääskö.

Takaisin