Takaisin

Tiina Merisalo

Tiina-Sisko Merisalo (o.s. Lehto)
25.12.1961, Tornio

Filosofian maisteri 1991 (taidehistoria), Helsingin yliopisto
EMBA 2015, Aalto University Executive Education (AEE)

museonjohtaja 2003-, Helsingin kaupunginmuseo
yksikön päällikkö 1998–2003, Kulttuuriympäristöyksikkö, Helsingin kaupunginmuseo
tutkija 1995–98, Helsingin kaupunginmuseo
intendentti 1991–95, Espoon kaupunginmuseo
vs. ja vt. intendentti 1989–91, Tutkimus- ja dokumentointiyksikkö, Espoon kaupunginmuseo
rakennustutkija 1986, 1987–88, Hangon museo

Kunnianosoitukset:
Suomen Leijonan Ritarikunnan I lk. ritarimerkki

Kuva: Juho Nurmi, Helsingin kaupunginmuseo
Teksti: Tiina Merisalo (Tiia Niemelä, toim.)

Verkostoissa toimimisesta

Minulle on tarjoutunut mahdollisuuksia osallistua museoalan kehittämiseen monien eri organisaatioiden ja luottamustehtävien kautta. Niistä ehdottomasti tärkein on ollut Suomen museoliiton kuusivuotinen hallituskausi, joka tarjosi aidon näköalapaikan Suomen laajaan ja heterogeeniseen museokenttään, ja vaikuttamismahdollisuuksia niin lainsäädäntöön kuin muuhun museoiden edunvalvontaan ja alan täydennyskoulutukseen. Sain olla mukana myös museoalan ensimmäisen arviointimallin rakentamisessa.

On hienoa, että museoalan kansainvälisellä toiminnalla on jo pitkä historia, ja että pohjoismaisella yhteistyöllä on siinä erityisen arvokas sijansa. Oma kansainvälinen verkostoitumiseni on ollut lähinnä museon verkottumista ja liittyy erityisesti eurooppalaisiin historiallisiin- tai kaupunginmuseoihin. Osa verkostoista on tullut perintönä edeltäjältäni. Olen kokenut tärkeäksi ylläpitää niitä edelleen ja koen saaneeni verkostojen kautta hyödyllisiä vertaisoppimisen mahdollisuuksia ja tutustumismahdollisuuksia alan hyviin käytäntöihin ja johtamiseen. Verkostojen kautta on mahdollisuus punnita oman museon tilaa ja paikkaa museomaailmassa – samalla rakennetaan tietysti Suomi- ja Helsinki-kuvaa. Kannustan mielelläni museon työntekijöitä rakentamaan aktiivisesti omia kansainvälisiä yhteyksiään ja tekemään esityksiä konferensseihin. Usein onkin niin, että museoiden välinen hedelmällinen yhteistyö lähtee rakentumaan juuri henkilökohtaisten kontaktien kautta.

Kaupunginmuseon johtokunnan kanssa Liverpoolissa syksyllä 2013. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

 

Luottamustehtävät:

Takaisin