Tillbaka

Zacharias Topelius

Zacharias Topelius
14.1.1818, Nykarleby – 12.3.1898, Sibbo

Filosofie kandidat, magister 1840, licentiat 1844, doktor 1847, Kejserliga Alexanders-universitetet

Rektor 1875–1878, Kejserliga Alexanders-universitetet
E.o. professor i Finlands historia 1854–1863, professor i Finlands, Rysslands och Nordens historia 1863–1875, Kejserliga Alexanders-universitetet
E.o. amanuens 1846–1850, Universitetets bibliotek

Redaktör 1842–1860, Helsingfors Tidningar

Författare

Alfabetiskt register över Zacharias Topelius verk

Hedersbetygelser
Statsråds titel 1878
Riddare av S:t Anneordens andra klass 1877
Hedersmedlem av Finska Litteratursällskapet och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Bild: Helsingfors stadsmuseum
Text: Eliel Kilpelä (Tomas Sjöblom, red.)

Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) är en fritt tillgänglig digital utgåva som utges av Svenska litteratursällskapet i Finland, på adressen topelius.fi . För första gången kommer Zacharias Topelius hela författarskap, både tryckt och otryckt material, att finnas tillgängligt i digital och sökbar form. Utgåvan kommer att innehålla olika varianter, manuskript, faksimil, kontextualiserande inledningar, kommentarer och ordförklaringar. En stor del av materialet som ingår i utgåvan har aldrig utgivits, bl.a. föreläsningar i historia och geografi samt brev inom familjen. I utgåvan ingår också material som inte utgivits på nytt, t.ex. noveller som ingått i Helsingfors Tidningar.

Ett generöst urval av verken i den nya textkritiska utgåvan publiceras också i tryckt form. Projektet påbörjades 2005 och sedan den första delen utkom 2010 har sex delar utgivits, varav fem i tryck och digitalt och en del enbart digitalt.

Som följande i tur (2016) i utgivningen står Topelius dagböcker 1832–1840, alltså från tiden då Topelius var ung student. Dagböckerna är ett fascinerande fönster mot det unga storfurstendömets kultur- och samhällsliv. Som källmaterial för forskning i 1830-talets Finland och dess vardagsliv är de unika till sitt omfång.

Den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XX. Bildkälla: Svenska Litteratursällskapet i Finland.​
Den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XX. Bildkälla: Svenska Litteratursällskapet i Finland.​

 

Tillbaka