Tillbaka

Yrjö Hirn

7 december 1870, Villmanstrand – 23 februari 1952, Helsingfors

Filosofie kandidat 1892 och filosofie licentiat 1896, Kejserliga Alexanders-universitet

Professor i estetik och nyare litteraturhistoria 1910–1937, Helsingfors universitet

Amanuens 1894–1910, Kejserliga Alexanders-universitetets Bibliotek
Docent i estetik och nyare litteraturhistoria 1898–1910, Kejserliga Alexanders-universitet

Medlem i Prometheussällskapet 1905–1914

Medlem i Finlands delegation i fredskongressen i Paris 1919

Utmärkelser
Finlands Vita Ros K II 1919
Finlands Vita Ros K I 1926
Frankrikes Hederslegion R 1920
Frankrikes Officier de l'Instruction publique 1922
Frankrikes Hederslegion officer 1926
Filosofie hedersdoktor 1939, Oslo universitet
Svenska Akademiens stora pris 1940

Bild : Museovirasto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Pia Kostamo

Samhällsengagemang i början av 1900-talet

Utanför universitetet var Yrjö Hirn en aktiv förespråkare för folkbildning. Han var medlem i olika kommittéer, vetenskapliga sällskap och organisationer och han satt länge med i förlaget Otavas ledning. Hans främsta förtroendeuppdrag var 1919 då han reste som medlem av den finländska delegationen till fredskongressen i Versailles. Hirn var också regeringens diplomatiska observatör i både Paris och London.

Hirn hade ett omfattande hembibliotek och han ska ha varit en sann litteraturvän. Yrjö Hirn och hans fru Karin brukade bjuda hem diplomater, forskare och representanter för kulturlivet som var på besök i Finland. Därtill upprätthöll Hirn kontakt med ett stort antal finländska författare som han försökte hjälpa med sina internationella kontakter.

Bild: Museovirasto.​
Bild: Museovirasto.​

Källor

Tillbaka