Tillbaka

Volter Kilpi

Volter Adalbert Kilpi (Ericsson fram till 1885)
12.12.1874, Gustavs – 13.6.1939 Åbo

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1900, Kejserliga Alexanders-universitetet

Överbibliotekarie 1921–1939, Åbo universitets bibliotek

Bibliotekarie 1920–1921, Åbo universitets bibliotek
Bibliotekarie 1919–1920, Åbo stadsbibliotek
Biträdande bibliotekarie 1912–1918, Helsingfors stadsbibliotek
Bibliotekarie 1906–1911, Studentkårens bibliotek
Extraordinarie amanuens 1898–1918, Kejserliga Alexanders-universitetet

Erkännanden

Volter Kilpi-litteraturveckan fr.o.m. 1999
Sällskapet Volter Kilven seura ry, grundat 1988
Minnesplakett i Åbo, 1974
Statspriset i litteratur 1901, 1934, 1938

Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon
Bild: Volter Kilven seura

Över två decennier i biblioteksväsendet via praktikplats

Volter Kilpi (Ericsson fram till 1885), bördig från skärgårdssocknen Gustavs, skrev sig in på den historisk-filologiska sektionen vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1895. Han studerade filosofi, världslitteratur och moderna språk med stor iver. Kilpi utexamineras som filosofie kandidat år 1900 med konsthistoria som huvudämne.

Kilpi blev anställd på universitetets bibliotek 1898, det vill säga redan under sin studietid. Han började som praktikant och fortsatte sedan som extraordinarie amanuens. Kilpi kom slutligen att arbeta på universitetets bibliotek i över tjugo år. Dessutom var han bibliotekarie på Studentkårens bibliotek 1906–1911 och biträdande bibliotekarie på Helsingfors stadsbibliotek 1912–1918.

Kilpis kanske mest betydande insats på universitetets bibliotek var att katalogisera och systematisera den samling böcker och kartor som A.E. Nordenskiöld hade sammanställt. Samlingen omfattar tusentals titlar, framför allt geografisk litteratur och reseskildringar samt en unik samling med omkring 24 000 historiska kartor. De äldsta kartorna härstammar från 1400- och 1500-talen. A.E. Nordenskiölds kartsamling upptogs i Unescos Memory of the World-register år 1997.

Kilpi, som hade lång och mångsidig erfarenhet från biblioteksvärlden, utnämndes 1920 till bibliotekarie vid det nygrundade Åbo universitetet och därpå följande år utsågs han till överbibliotekarie. Kilpis inflytande på utvecklingen vid Åbo universitets bibliotek var sannerligen stort. Han införde systematik och katalogiseringsprinciper på biblioteket enligt centraleuropeisk och svensk modell och gjorde omfattande materialanskaffningar. Kilpi verkade som överbibliotekarie på Åbo universitets bibliotek tills han insjuknade och dog 1939.

Åbo universitets bibliotek har under årens lopp uppmärksammat sin första överbibliotekarie på många olika sätt. En ny elektronisk databas som öppnades vid universitetet 1993 blev uppkallad ”Volter” efter honom. Alltsedan 2011 finns det också ett forskarrum med namn efter överbibliotekarien på biblioteket. I detta rum förvaras den Volter Kilpi-samling som donerats av Kilpis arvingar och sällskapet Volter Kilven Seura.

Volter Kilpi 1932. Bild: Volter Kilven seura.

 

Källor

Tillbaka