Tillbaka

Tuuli Merikoski

Tuuli Sisko Merikoski
22.11.1967, Tammerfors

Executive Masters in Sports Organization Management (MEMOS), 2007, Université Lyon 1
Specialyrkesexamen i ledarskap, 2001, idrottsinstitutet Suomen Urheiluopisto
Filosofie magister (allmän språkvetenskap), 1998, Helsingfors universitet

Utvecklingschef för toppidrottarutbildning, yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto, Helsingfors, 2011–
Expert i studie- och karriärplanering för idrottare, Finlands olympiska kommitté, 2001–2011
Verksamhetschef, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1999– 2001
Idrottssekreterare, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1998
Toppidrottare, Finlands Friidrottsförbund r.f., 1987–1994

Styrelsemedlem i Finlands olympiska kommitté 2012–
Styrelseordförande för stiftelsen Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö 2014–
Styrelsemedlem i URHEA-stiftelsen av Huvudstadsregionens idrottsakademi 2014–
Styrelsemedlem i idrottsföreningen Tampereen Pyrintö 1998–

Flera expertföreläsningar och verkstäder i idrotts- och utbildningsorganisationer, ett flertal artiklar om att förena studier och idrott samt om karriärplanering för idrottare.

Dual Career in Finland” i verket Sport, Education and Training in Europe. A dual career for a dual life, 2015.
Urheiluakatemiasta tukea opiskeluun ja huippu-urheiluun. Akatemioiden tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä ole täysin oivallettu.” (med Jari Lämsä och Asko Härkönen) i Liikunta & Tiede 2-3/2009.
Promemoria av arbetsgruppen för utredning av den ekonomiska situationen för idrottsmän som studerar, Undervisningsministeriet, 2004.
Onnellisen naisen paluu” i verket Juoksun hurma ja tuska. Suomalaisen kestävyysjuoksun kuva, 1994.

Nuvarande finska rekordet på 800 meter för damer (2.00,59) från 1991

Bild: Anu Laitila
Text: Tuuli Merikoski och Olli Siitonen (red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Pionjärarbete för idrottares studie- och karriärplanering

År 2001 sökte Finlands Olympiska Kommitté för första gången en expert på studie- och karriärplanering. Denna kommitté, som är utsedd av undervisningsministeriet och som då höll på att utarbeta en nationell strategi för elitidrott, hade kommit fram till att idrottares studier och karriärplaner tydligare skulle integreras som en del av idrottarnas liv. När en idrottare har ordning på sitt liv i alla avseenden, kan man också vänta sig bättre idrottsprestationer. Jag blev intresserad av tjänsten och uppmuntrades att söka den. Jag hade redan tidigare diskuterat frågor som sammanhänger med en idrottares möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv i min artikel i verket Juoksun hurma ja tuska.

I min arbetsansökan till Finlands Olympiska Kommitté inkluderade jag för första gången min idrottskarriär som arbetserfarenhet. Tidigare hade jag bara blygsamt konstaterat att jag ”höll på med 800-meterslopp”. En sådan här blygsamhet är fortfarande utmärkande för idrottare. Idrott erbjuder en fantastisk inlärningsmiljö och en idrottskarriär är bland de bästa arbetserfarenheter man kan ha. Arbetsgivare uppskattar sådana egenskaper som idrott ger och förutsätter, till exempel målmedvetenhet, disciplin, förmåga att arbeta i grupp och god fysisk och psykisk prestationsförmåga.

Efter att ha fått denna ”drömtjänst” blev jag en banbrytare inom området. Finlands Olympiska Kommitté ansvarar i samarbete med olika parter för den riksomfattande koordineringen och utvecklingen av elitidrottarnas utbildning och karriärplanering. Jag fick arbeta med elitidrottare och vara en del av deras liv som deras handledare och karriärcoach. Jag samarbetade också med olika ministerier och tiotals läroanstalter och organisationer, vilket ytterligare vidgade mina uppfattningar om idrott och samhälle.

Nuförtiden är livet som elitidrottare redan i sig utmanande, men flera idrottare är mycket målinriktade även i sin privata yrkeskarriär. Därför är det viktigt att idrottarna får handledning. Adecco Finland, som ingår i Internationella olympiska kommitténs Athlete Career Program, arbetar med idrottare som söker arbete.

Under mina år i Finlands Olympiska Kommitté (2001–2011) grundades ett internationellt sett enastående nationellt nätverk av lokala idrotts- och utbildningsorganisationer (så kallade idrottsakademier) i Finland. Detta nätverk spelar en avgörande roll för elitidrotten i landet.

International Conference of Sports for Women, Abu Dhabi 2015. Bild: Erkki Alaja.

 

Tillbaka