Tillbaka

Tuuli Merikoski

Tuuli Sisko Merikoski
22.11.1967, Tammerfors

Executive Masters in Sports Organization Management (MEMOS), 2007, Université Lyon 1
Specialyrkesexamen i ledarskap, 2001, idrottsinstitutet Suomen Urheiluopisto
Filosofie magister (allmän språkvetenskap), 1998, Helsingfors universitet

Utvecklingschef för toppidrottarutbildning, yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto, Helsingfors, 2011–
Expert i studie- och karriärplanering för idrottare, Finlands olympiska kommitté, 2001–2011
Verksamhetschef, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1999– 2001
Idrottssekreterare, Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland SAKU r.f., 1998
Toppidrottare, Finlands Friidrottsförbund r.f., 1987–1994

Styrelsemedlem i Finlands olympiska kommitté 2012–
Styrelseordförande för stiftelsen Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö 2014–
Styrelsemedlem i URHEA-stiftelsen av Huvudstadsregionens idrottsakademi 2014–
Styrelsemedlem i idrottsföreningen Tampereen Pyrintö 1998–

Flera expertföreläsningar och verkstäder i idrotts- och utbildningsorganisationer, ett flertal artiklar om att förena studier och idrott samt om karriärplanering för idrottare.

Dual Career in Finland” i verket Sport, Education and Training in Europe. A dual career for a dual life, 2015.
Urheiluakatemiasta tukea opiskeluun ja huippu-urheiluun. Akatemioiden tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä ole täysin oivallettu.” (med Jari Lämsä och Asko Härkönen) i Liikunta & Tiede 2-3/2009.
Promemoria av arbetsgruppen för utredning av den ekonomiska situationen för idrottsmän som studerar, Undervisningsministeriet, 2004.
Onnellisen naisen paluu” i verket Juoksun hurma ja tuska. Suomalaisen kestävyysjuoksun kuva, 1994.

Nuvarande finska rekordet på 800 meter för damer (2.00,59) från 1991

Bild: Anu Laitila
Text: Tuuli Merikoski och Olli Siitonen (red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Det nuvarande arbetet vid yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto

Efter att ha gjort ett enastående arbete med studie- och karriärplaneringen för idrottare i Finlands Olympiska Kommitté i tio år, kände jag att jag hade gjort allt jag förmådde för att utveckla den. Jag är en person som kräver omväxling och började tycka att jag hade kört fast i mina tankar. Jag saknade arbete som bedrivs på gräsrotsnivå. Ungefär vid samma tidpunkt sökte yrkesläroverket Helmi Liiketalousopisto (tidigare Malmin kauppaoppilaitos) i Malm i Helsingfors en utvecklingschef för sin idrottsverksamhet. Yrkesläroverket hade redan i flera år gjort ett utmärkt arbete inom såväl idrottens som utbildningens område. Jag sökte platsen och inledde därefter min karriär i Helmi.

Helmi Liiketalousopisto är ett privat yrkesläroverk som utbildar experter i företagsekonomi och turism. Idrott är ett av Helmis strategiska insatsområden. Yrkesläroverket erbjuder ett utbildningsprogram som är ett utmärkt alternativ för unga idrottare som vill kombinera en högklassig yrkesutbildning med sina karriärambitioner som elitidrottare. Helmi erbjuder också ett alternativ för aktiva unga som är intresserade av affärsverksamhet i idrottsvärlden: dubbelexamen Sporttikaksari, som ordnas i samarbete med gymnasiet Mäkelänrinteen lukio.

I slutet av år 2014 beviljade undervisnings- och kulturministeriet Helmi ett specialuppdrag som ett riksomfattande läroverk som erbjuder yrkesutbildning för idrottare. I praktiken förbinder specialuppdraget Helmi allt starkare till Finlands Olympiska Kommittés och Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA:s verksamhet. Genom detta samarbete får studenterna också högklassiga tränings-, expert- och stödtjänster som en del av sin utbildning.

Omväxling gjorde gott. Även efter flera års erfarenhet av karriärplanering för idrottare blev mina tidigare kunskaper inom området allt djupare och mer vässade när jag fick börja använda dem i en ny verksamhetsmiljö. Genom det nya arbetet fick jag också mycket ny kunskap och bekantade mig med flera nya experter. I mitt nuvarande arbete leder jag ett multiprofessionellt arbetslag som består av åtta experter som arbetar hårt och innovativt för att hjälpa unga idrottare att komma vidare såväl i sina studier som i sin idrottskarriär.

Tillbaka