Tillbaka

Timo Riiho

Timo Tapani Riiho
7.10.1950, Kymmene

Filosofie magister 1975 (romansk filologi) och filosofie doktor (romansk filologi) 1979, Helsingfors universitet

Professor i iberoromanska språk 1981-

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: språkvetenskap, iberoromanska språk, historisk-kontrastiv syntax, prepositioner, personliga pronomen.

Priser och utmärkelser:
Korresponerande, utländsk medlem av Real Academia Española (Spanska kungliga akademin)
Kommendör av spanska civilförtjänstorden
Storofficer av portugisiska Henrik Sjöfararens orden
Kommendör av brasiliska orden Castelo Branco

Text: Timo Riiho och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Entusiasmen för iberoromanska språk slocknar inte

Timo Riiho har varit professor i iberoromanska språk (romanska språken på Pyreneiska halvön) vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet sedan år 1981. Hans forskningsområde är den historisk-komparativa syntaxen i spanska, portugisiska och katalanska, och det främsta forskningsobjektet är och har varit preposition- och pronomensyntax. Också den eventuella historiska växelverkan mellan spanskan och baskiska språk har sammanhängt med hans forskning.

Det är givande att undervisa en entusiastisk, intresserad och motiverad publik.

Riiho studerade under 1970-talet flera gånger i Madrid, Lissabon och Bordeaux och senare som Humboldt-stipendiat i Heidelberg. Riihos intresse för baskiska började redan i början av 1970-talet i Madrid, då han studerade baskiska i smyg med hjälp av en vän. Han fortsatte att bekanta sig med baskiskan senare i franciskanklostret Arantzazu i landskapet Gipuzkoa i Baskien.

Baskien skymtar bakom Timo Riiho, professor i iberoromanska språk. Fotograf: Ville Korhonen.​
Baskien skymtar bakom Timo Riiho, professor i iberoromanska språk. Fotograf: Ville Korhonen.​

För Timo Riiho är det viktigt att arbeta aktivt för de spanska, portugisiska och katalanska språken och kulturerna också utanför universitetsvärlden. Han har varit med och grunda universitetets iberoamerikanska institut och Finlandsinstitutet i Madrid (http://madrid.fi/hem/), där han var direktör under åren 2002–2006.

Under årtiondena har det skett mycket förändringar både på den Pyreneiska halvön och vid Helsingfors universitet, men professor Timo Riiho är fortfarande intresserad av att arbeta vid universitetet.

– Det är givande att undervisa en entusiastisk, intresserad och motiverad publik. Eftersom det finns en så brokig mångfald av ämnen för pro gradu- och doktorsavhandlingar, är handledning mycket lärorikt också för mig.

Tillbaka