Tillbaka

Suvi Ahola

Suvi Katariina Ahola
10.5.1959, Sippola

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1983 (finsk-ugrisk språkvetenskap), filosofie kandidat 1987 (inhemsk litteratur) och filosofie doktor 2013 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet
Redaktör 1983, Sanoma Oy:s journalistskola

Redaktör 1984–, tidningen Helsingin Sanomat
Redaktionssekreterare 1994–1995, tidskriften Kodin Kuvalehti
Författare 1999–

Jurymedlem, J.H. Erkko-priset för årets bästa debutroman 1984–1994 och efterträdaren Helsingin Sanomats litteraturpris 1995–2010, 2013–
Styrelsemedlem vid Finlands institut i Estland 1997–2005, vice ordförande 2001–2005
Medlem i Delegationen för Institutet för de inhemska språken 2004–2010
Styrelsemedlem vid sällskapet Minna Canthin seura 2005–, vice ordförande 2006–2012, ordförande 2012–
Styrelsemedlem vid Tuglas-sällskapet 2008–2014
Vice förtroendeman på Sanomas redaktionsavdelning 2013–
Fullmäktigeledamot vid Finlands journalistförbund 2014–

Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Mina bästa stunder vid Helsingfors universitet

Mina bästa minnen från studietiden hänger absolut ihop med de praktikum-kurser som Irja Rane och Pentti Lassila ansvarade för. De sessionerna var epokgörande: jag lärde mig att tänka kritiskt, att motivera mina åsikter och att lita på mitt eget kunnande. Genom det som jag skrev för praktikum-kurserna och genom de debatter som sedan fördes fick jag uppleva känslan av att jag kan min sak och att jag vill skriva till yrket.

Något annat från studietiden som jag har haft mycket nytta av i arbetslivet är grundstudierna i konstvetenskap. Genom grundkurser om det inhemska konstfältet och världens konsthistoria har jag fått omfattande insikt i kulturlivet överlag. Jag minns olika studiebesök runtom i Finland och de mörka lärosalarna där vi skådade världens konst via diabilder. Målarkonsten har ju alltid varit bunden till den samtida litteraturen och därmed knyts konsthistoria starkt samman med litteraturvetenskap.

Suvi Ahola förbereder en bokanalys om Jorma Korpelas Tohtori Finckelman inför Irja Ranes praktikum-kurs. Ahola befinner sig på en sommarstuga i Laukas hösten 1981. Bild: Timo Halonen.

 

Tillbaka