Tillbaka

Sami Karhu

10.4.1965, Lahtis

Filosofie magister 1991 och filosofie licentiat 1996 (Finlands historia), Helsingfors universitet

vd 2012–, kooperativ chef 2003–2011, informations- och organisationschef 2000–2003, historiker 1995–1999, Sällskapet Pellervo

Bild. Matti Ketola
Text: Suvi Uotinen
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

”Kooperativ verksamhet – inte min grej?”

Sami Karhu inledde sina studier i historia vid Helsingfors universitet 1985.

– Det var helt fantastiskt att jag fick börja studera vid Helsingfors universitet. Jag var mycket intresserad av samhällsfrågor. Hemma tittade vi alltid på kvällsnyheterna, och de fick mig att tänka på hur det ligger till i världen. Kalla kriget var då på tapeten. När jag tog studenten svarade jag endast på frågor om historia i realprovet.

Sina biämnen, förvaltningslära och socialpolitik, fann Karhu vid statsvetenskapliga fakulteten.

Karhu upptäckte kooperativ verksamhet för första gången i sina studier i socialpolitik. Kursen om ämnet visade sig vara svår.

– Jag var intresserad av ämnet, men fick inte något vidare bra betyg i kursen. Det gjorde jag vanligtvis, så jag kände mig litet besviken. Jag var tvungen att kämpa ganska hårt under kursen för att förstå det abstrakta ämnet. Jag konstaterade att kooperativ verksamhet knappast är min grej.

Enligt Karhu var en av de bästa sidorna av studietiden att han fick bekanta sig med studiekamrater från olika håll i Finland. Senare under sin karriär har han stött på dem i olika sammanhang.

– Många bekanta ansikten från studietiden besöker ofta Pellervo för att rota i våra arkiv.

För övrigt framstod Helsingfors universitet som ett massuniversitet för en vanlig student. Karhu kände professorerna endast avlägset. Situationen blev en annan när han senare började skriva sin licentiatavhandling och fick medverka i forskningsprojekt.

– Jag lärde känna professorerna och fick mer individuell handledning. Till sist blev det någonting till och med av mig som är så tjockskallig.

Karhu slutförde sin licentiatexamen 1996. Hans licentiatavhandling handlade om ingenjörer som yrkeskår i den offentliga förvaltningens tjänst. I sin forskning sökte Karhu sig till den offentliga förvaltningens upprinnelse för att utreda när kungakronan började anställa teknisk personal utöver militärer och fogdar. De första representanterna för yrkeskåren var lantmätare och fortifikationsofficerare, medan ingenjörerna i moderna tider arbetar till exempel med elektricitet, vattenverk och flygvapen i offentlig förvaltning. Karhus forskning ingick i Karl-Erik Michelsens forskningsprojekt, som resulterade i verket Viides sääty. Insinöörit suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sami Karhu har blivit insatt i förvaltningshistoria genom forskningsprojekt. År 2006 publicerade finansministeriet Karhus verk ”Virasto-oloja suursiivoamaan: valtionhallinnon rationalisointi- ja kehittämistyö 1940-luvulta 1990-luvulle”.

 

Tillbaka