Tillbaka

Rosa Liksom

Rosa Liksom (Anni Ylävaara)
7.1.1958, Övertorneå

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1983 (kulturantropologi), Helsingfors universitet
Studier vid Moskvas och Köpenhamns universitet, 1981–1986
Hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet, 2013

Fri konstnär 1991–
Journalist på Radio City och tidningen City (egen programserie, intervjuer), 1989–1993

Under sin studietid arbetade hon som lantbruksavbytare och i en bar, en butik, ett bageri, ett upptagningshem för unga, en loppis i allaktivitetshuset Lepakko och som bastuföreståndare i Christiania. Innan hon började studera arbetade hon som lantbruksavbytare och som butiksbiträde.

Hedersbetygelser
Finlandiapriset (Hytti nro 6, övers. Kupé nr. 6), 2011
Helsingforsmedaljen, 2012
Pro Finlandia-medalj, 2013

Bild: Pekka Mustonen
Text: Heta Muurinen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

I den akademiska frihetens rike

Rosa Liksom hade redan studerat flera andra ämnen innan hon inledde sina studier i etnologi vid Helsingfors universitet. Hon hade läst ryska i ett halvt år i Uppsala och även tillbringat ett halvt år vid folkhögskolan Sirola-opisto för att studera olika samhälleliga ämnen.

– Jag ansökte samtidigt om en studieplats både i etnologi vid Helsingfors universitet och i antropologi vid Jyväskylä universitet. Jag blev antagen till båda utbildningarna, men valde Helsingfors, berättar Liksom.

Liksoms kunskapstörst blev allt starkare vid universitetet.

– Då fick man ännu studera så många ämnen man ville, och det var precis det jag gjorde, konstaterar Liksom och räknar upp följande läroämnen: etnologi, folkloristik, estetik, konsthistoria, kulturantropologi, religionsvetenskap, inhemsk litteraturvetenskap och vid statsvetenskapliga fakulteten sociologi, socialpsykologi och socialantropologi. Liksom avlade också pro exercitio-proven i latin och ryska.

Liksom arbetade hela tiden vid sidan av sina studier och därför hann hon ofta inte delta i föreläsningarna. Däremot tenterade hon kurser som omfattade 15–20 olika böcker. Tack vare sitt arbete klarade Liksom sig utan att ta studielån – studiebidrag fick man ännu inte då. Utöver sina studier och sitt arbete var Liksom också aktivt verksam i studentkåren.

Liksom studerade inte endast vid Helsingfors universitet. Efter sin tid i Helsingfors studerade hon vidare i Moskva, varifrån hon flyttade direkt till Köpenhamn och fortsatte att studera där.

– I Köpenhamn blev jag särskilt intresserad av arbetslivssociologi och stadssociologi, eftersom de var alldeles nya och intressanta vetenskapsgrenar.

Efter att Liksom återvände till Finland studerade hon också filosofi under Esa Saarinens ledning.

Liksom har egentligen aldrig slutat studera.

– Jag deltar fortfarande i grundkurserna i socialantropologi och religionsvetenskap, eftersom jag vill hålla mig uppdaterad om de senaste vändningarna i den vetenskapliga världen.

På 1970- och 1980-talen var den obegränsade studierätten ett utryck för akademisk frihet, som är en sak som Liksom sätter stort värde på.

– Först nu när studierätten har begränsats kan vi till fullo inse hur viktig den obegränsade studierätten har varit!

Liksom har ett klart råd till dem som grubblar över sina studier:

– Till en början måste man skaffa en omfattande allmänbildning och först sedan kan man specialisera sig. Jag motsätter mig tanken om att genast börja studera inom ett alltför avgränsat ämnesområde.

Rosa Liksom på en ö i Kinesiska havet 2015.

 

Tillbaka