Tillbaka

Rainer Knapas

Rainer Knapas
19.02.1946 Pyttis

Filosofie kandidat (konsthistoria) 1970, licentiat 1981, Helsingfors universitet

Forskningsassistent-forskare 1965–1977, Arkeologiska kommissionen, Museiverket
Assistent 1977–1990, Historiska institutionen, Helsingfors universitet
Fri forskare, därefter vid Helsingfors universitet, vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1998-2007
Projektchef (Nationalbibliotekets historieprojekt) 2008–2012, Nationalbiblioteket/Helsingfors universitet

Kolumnist 1999–, tidskriften Ny Tid

Forskningsteman
Arkitektur- och kulturhistoria, universitets- och bibliotekshistoria, trädgårdskonstens historia, vetenskapliga editioner (J.V.Snellman, Z. Topelius m.fl.)

Priser och hedersbetygelser
Statens pris för informationsspridning 1997 och 2001
Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne 2004
Festskrift till 60-årsdagen 19.2.2006: I trädgården, i biblioteket, i världen (red. Nina Edgren-Henrichson m.fl.)
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Filosofie doktor h.c., Helsingfors universitet 2010
Tollanderska priset 2013

Bild: Schildts & Söderströms / Janne Rentola
Text: Rainer Knapas (Tomas Sjöblom, red.)

Det större universitetet

Universitetet är ett stort humanistiskt kraftcentrum i Helsingfors. Det är så självklart och inbyggt i huvudstadens nätverksstrukturer att det först nu, efter femtio års studier, börjar framträda ordentligt.

Kontinuiteten är stark, från de stora årsklassernas massuniversitet på 1960-talet till i dag. Då ville man förändra allt, vilket också har skett sedan dess, men kärnan består. Och där har jag ofta fått vara med. Först i studentföreningarna, Eidos och Historicus (för evigt), och nationen, Östra Finlands (dito). Sedan kom de vetenskapliga föreningarna, Historiska föreningen, Svenska litteratursällskapet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Finlands lärdomshistoriska samfund och det nya sällskapet för 1700-talsstudier, med uppdrag, beställningar och styrelseplatser.

Rainer Knapas, hedersmedlem i ämnesföreningen Historicus rf, berättade om föreningens historia för Historicus-aktiva på hösten 2010. Knapas deltog också i en akademisk trerättersmiddag med studenterna efter föredraget. Bild: Camilla Kaila.​
Rainer Knapas, hedersmedlem i ämnesföreningen Historicus rf, berättade om föreningens historia för Historicus-aktiva på hösten 2010. Knapas deltog också i en akademisk trerättersmiddag med studenterna efter föredraget. Bild: Camilla Kaila.​

Universitetets nätverk av gamla lärare, samtida studiekamrater och egna studenter mötte man vart man än hamnade i olika sammanhang: i de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet, i de andra lärda institutionernas utställningar och forskningsprojekt, i Riksarkivet, Statens konstmuseum, Museiverket. Och dessutom i medierna, tv:n, radion och tidningarna.  

En egen intellektuell frizon har varit den före detta vänstertidskriften Ny tid, där jag skrivit kolumner nu i över tio år, om tidens frågor.

Och sedan har jag varit aktiv styrelsemedlem i två stiftelser, små men viktiga humanistnischer också de: Stiftelsen Finlandssvensk bokkultur, som delar ut små stipendier, och Stiftelsen för verkningshistoriska studier, som försiktigt försöker introducera ett kontinentalt Wirkungsgeschichte (verkningshistoria) -tänkande i Finland.

Tillbaka