Tillbaka

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofie magister 1982, filosofie licentiat 1988, filosofie doktor 1991 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap och musiketnologi, Helsingfors universitet 2008–
Professor i musikvetenskap, Åbo universitet, 1997 och 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998–2007
Överassistent, Åbo universitet, 1990–1997
Forskare, Finlands Akademi, 1987–1990
Lektor i musiketnologi, Sibelius-Akademin, 1984–1987
Vikarierande assistent i musiketnologi, Helsingfors universitet, 1983–1984

Forskningsteman
(Socialt medveten) metodologi i musikforskning
Urinvånarnas välfärd och musik
Byggande av etnicitet och hörbarhet med hjälp av musik
Forskning i musik ur könets och feminismens synvinkel

Pågående forskningsprojekt
Deleuze och musikforskning (Finlands Akademi), 2012–2016
Urinvånarnas välfärd och musik (Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet), 2011–

Tidigare forskningsprojekt
Finlandssvenskhet framställd genom musik (Finlandssvenska litteratursällskapet i Finland), 2007–2011
Feministisk musikforskning (Finlands Akademi), 1998–2002
Finskhet byggt av musik (Finlands Akademi), 1993–1997

Priser och utmärkelser
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Bild: Mika Federley
Text: Pirkko Moisala
Översättning: Pia Kostamo och Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Socialt medveten musikforskning

Musikforskning påverkar vår uppfattning om musik och omvärlden. Eftersom forskningsresultat fås fram med hjälp av metodologi, har professor Pirkko Moisala försökt omarbeta de perspektiv och metoder som används i musikforskning. Tack vare den forskning som bedrivs kan forskningsobjektet också tilldra sig uppmärksamhet och ges mervärde. Därför har Moisala valt sådana forskningsobjekt, såsom minoriteters musikkulturer, kvinnliga kompositörer och genus i musik, som anses vara marginella ämnen inom musikforskning.

Som bäst leder Moisala forskningsprojektet Deleuze och musikforskning (2012–2016) som är finansierat av Finlands Akademi. Projektet försöker förnya musikforskningen med hjälp av processfilosofi, som är utarbetad av den franska filosofen Gilles Deleuze och hans samarbetspartner Félix Guattari. Projektet ser musiken som ett verb, ”musifierande”, och forskar alltså i de sociala aktiviteter som sammanhänger med att skapa, framföra, lyssna på och förnimma ljud.

– Det materiella och abstrakta är av samma vikt i Deleuzes och Guattaris filosofi. Den uppmuntrar till att tänka på samband mellan olika ting och företeelser. Till en del består forskningen inom projektet av att betrakta möten mellan filosofiska begrepp och olika former av musifierande. Forskningsteman är affekter och det materiella i musifierande, att bli döv för musik, begrepp som skapas av rörelser och den etiska estetiken i ljuduttryck, berättar Pirkko Moisala.

Mer information på engelska om projektet Deleuzian Music Research

Bild: Mika Federley.​
Bild: Mika Federley.​

 

Tillbaka