Tillbaka

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofie magister 1982, filosofie licentiat 1988, filosofie doktor 1991 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap och musiketnologi, Helsingfors universitet 2008–
Professor i musikvetenskap, Åbo universitet, 1997 och 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998–2007
Överassistent, Åbo universitet, 1990–1997
Forskare, Finlands Akademi, 1987–1990
Lektor i musiketnologi, Sibelius-Akademin, 1984–1987
Vikarierande assistent i musiketnologi, Helsingfors universitet, 1983–1984

Forskningsteman
(Socialt medveten) metodologi i musikforskning
Urinvånarnas välfärd och musik
Byggande av etnicitet och hörbarhet med hjälp av musik
Forskning i musik ur könets och feminismens synvinkel

Pågående forskningsprojekt
Deleuze och musikforskning (Finlands Akademi), 2012–2016
Urinvånarnas välfärd och musik (Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet), 2011–

Tidigare forskningsprojekt
Finlandssvenskhet framställd genom musik (Finlandssvenska litteratursällskapet i Finland), 2007–2011
Feministisk musikforskning (Finlands Akademi), 1998–2002
Finskhet byggt av musik (Finlands Akademi), 1993–1997

Priser och utmärkelser
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Bild: Mika Federley
Text: Pirkko Moisala
Översättning: Pia Kostamo och Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Mina bästa stunder vid Helsingfors universitet

Jag upplever mina bästa stunder vid universitetet då den vetenskapliga debatten är som livligast. Sådana diskussioner kan uppstå med studenter på föreläsningar, mellan doktorander på forskarseminarier eller med kolleger på akademiska kongresser.

Nuförtiden är de bästa diskussionerna ofta tvärvetenskapliga. Till exempel symposiet Social Power, Well-being and Lifestyle Change, som jag ordnade tillsammans med Helsingfors universitets forskarkollegium i december 2013, gav upphov till livlig ordväxling om musikens betydelse och dess inverkan på människors och samhällens liv och välfärd.

Professor Moisala på det finsk-kinesiska symposiets festmiddag i Pekings Centralkonservatorium. Bild: Lin Xiang.​
Professor Moisala på det finsk-kinesiska symposiets festmiddag i Pekings Centralkonservatorium. Bild: Lin Xiang.​

 

Tillbaka