Tillbaka

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofie magister 1982, filosofie licentiat 1988, filosofie doktor 1991 (musikvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap och musiketnologi, Helsingfors universitet 2008–
Professor i musikvetenskap, Åbo universitet, 1997 och 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998–2007
Överassistent, Åbo universitet, 1990–1997
Forskare, Finlands Akademi, 1987–1990
Lektor i musiketnologi, Sibelius-Akademin, 1984–1987
Vikarierande assistent i musiketnologi, Helsingfors universitet, 1983–1984

Forskningsteman
(Socialt medveten) metodologi i musikforskning
Urinvånarnas välfärd och musik
Byggande av etnicitet och hörbarhet med hjälp av musik
Forskning i musik ur könets och feminismens synvinkel

Pågående forskningsprojekt
Deleuze och musikforskning (Finlands Akademi), 2012–2016
Urinvånarnas välfärd och musik (Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet), 2011–

Tidigare forskningsprojekt
Finlandssvenskhet framställd genom musik (Finlandssvenska litteratursällskapet i Finland), 2007–2011
Feministisk musikforskning (Finlands Akademi), 1998–2002
Finskhet byggt av musik (Finlands Akademi), 1993–1997

Priser och utmärkelser
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Bild: Mika Federley
Text: Pirkko Moisala
Översättning: Pia Kostamo och Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Förvaltning eller forskning?

Professor Pirkko Moisala har länge varit verksam som ordförande för olika vetenskapliga organisationer och forskningsgrupper, såsom till exempel Musiketnologiska Sällskapet i Finland och den akademiska organisationen International Council for Traditional Musics forskargrupp ”Music and Gender”, som hon själv har grundat.

Innan Moisala övergick till Helsingfors universitet hade hon arbetat vid Åbo Akademi och Åbo universitet i olika förvaltningsuppdrag, bland annat i tio år som institutionens prefekt. Vid Helsingfors universitet har hon hellre velat fokusera på forskningen. Numera väljer hon förvaltnings- och förtroendeuppdrag utifrån det vetenskapliga innehållet.

– Som exempel på vetenskapligt givande verksamhet kunde nämnas att medverka i redaktioner för vetenskapliga tidningar samt att granska och bedöma böcker, artiklar och andra vetenskapliga publikationer, konstaterar Moisala.

Professor Pirkko Moisala är med i redaktionen för följande vetenskapliga tidningar:

Professor Moisala på kongressresa i Wien. Bild: Lea Suomela.​
Professor Moisala på kongressresa i Wien. Bild: Lea Suomela.​

 

Tillbaka