Tillbaka

Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Riitta Lyytikäinen
10.10.1953, Helsingfors

Filosofie kandidat 1986 och filosofie doktor 1992 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet

Professor i inhemsk litteratur 1998–, Helsingfors universitet
Forskare 1987–1990 (Konestiftelsen), assistent 1990–1993 (Helsingfors universitet), biträdande professor 1993–1994 (Helsingfors universitet), äldre forskare 1994–1998 (Finlands Akademi)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Den finska litteraturens utveckling mot modernism, särskilt utvecklingen till 1930-talets tidiga modernism från symbolism och dekadens under början av 1900-talet
Litteraturens internationella inriktningar i finsk litteratur
Genrer och frågor kring allegori
Allegoriska naturfantasier från Aleksis Kivis romantik till modern litteratur och fantasiernas förhållande till den internationella litteraturens traditioner
Litteratur och känslor

Pris:
Fackboksförfattarpriset, föreningen Finlands facklitterära översättare rf, 2014

Text: Pirjo Lyytikäinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Mina drömmar

Min dröm bottnar både i känslor och i en viktig forskningsfråga. Jag drömmer om att få uppleva ett verk om känslornas historia i finsk litteratur färdigt och publicerat. Grunden för det verket kommer att bli den forskning om litteratur och känslor som nu satts igång. Också mitt nya forskningsprojekt om litteratur och känslor skulle ingå. För tillfället deltar fyra forskare i inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet i projektet.

Samarbete har redan inletts med forskare inom finska språket, filosofer, litteraturforskare från andra universitet samt med känsloforskare från andra discipliner, men samarbetet bör vidareutvecklas. Synvinkeln är helt ny för litteraturforskningen och banar väg för alldeles nya forskningsfält, vilka verkar både lovande och väldigt fascinerande. Känslorna i den inhemska litteraturen har till stor del inte ännu kartlagts. Det finns dessutom fortfarande intressanta utmaningar då det gäller forskningsmetoder inom ämnesområdet. Känslor är komplexa redan som vardagsfenomen, men känslor inom litteratur har sina egna utmaningar då också läsarens emotionella upplevelser och ”narrativa emotioner” tas i beaktande och inte endast de känslor som beskrivs eller annars uttrycks kommer till uttryck i texten.

Tillbaka