Tillbaka

Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Riitta Lyytikäinen
10.10.1953, Helsingfors

Filosofie kandidat 1986 och filosofie doktor 1992 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet

Professor i inhemsk litteratur 1998–, Helsingfors universitet
Forskare 1987–1990 (Konestiftelsen), assistent 1990–1993 (Helsingfors universitet), biträdande professor 1993–1994 (Helsingfors universitet), äldre forskare 1994–1998 (Finlands Akademi)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Den finska litteraturens utveckling mot modernism, särskilt utvecklingen till 1930-talets tidiga modernism från symbolism och dekadens under början av 1900-talet
Litteraturens internationella inriktningar i finsk litteratur
Genrer och frågor kring allegori
Allegoriska naturfantasier från Aleksis Kivis romantik till modern litteratur och fantasiernas förhållande till den internationella litteraturens traditioner
Litteratur och känslor

Pris:
Fackboksförfattarpriset, föreningen Finlands facklitterära översättare rf, 2014

Text: Pirjo Lyytikäinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Höjdpunkter vid Helsingfors universitet

En av de mest oförglömliga upplevelserna under min karriär är det seminarium och den fest som ordnades till ära av min 60-årsdag av unga lovande forskare, vars doktorsavhandlingar jag tidigare handlett. Jag upplevde att det som är mest givande med professorsarbetet kulminerade just där, nämligen att få vara med och skapa framtiden för ens egen disciplin och universitetet i stort genom att handleda begåvade unga förmågor.

Tack vare dessa unga krafter vidgas forskningshorisonten till att motsvara den nya tidens utmaningar. Det kändes som den bästa tänkbara belöningen för mitt arbete, då jag under festliga omständigheter fick ta emot en vetenskaplig antologi skriven av mina studenter och kolleger. Det var som pricken över i att jag dessutom vid samma tid rodde iland ett långt projekt genom att ge ut en monografi.

Också mer vardagliga tillställningar, i form av gästföreläsningar och konferenser där jag fungerat som arrangör, har varit viktiga för mig. Under dessa evenemang har jag lärt mig känna många internationellt sett ledande forskare inom disciplinen och ibland också kunnat knyta varma vänskapsband till själsfränder i andra länder. Här vill jag lyfta fram den mest överraskande tillställningen där jag halvt av misstag kom att fungera som värdinna. Det var den största masstillställningen som jag någonsin fått i uppdrag att öppna.

Inte ens den stora salen i Porthania räckte till, utan föreläsningen videosändes direkt i salen intill. Också den andra salen var proppfull då filosofen Jacques Derrida för första och enda gången besökte Finland ett par år före sin död. Efteråt skämtade Derrida och jag om hur det hade kommit sig att en professor i finsk litteratur både bjöd in och presenterade honom. 

Styles of Mimesis-projektets forskargrupp på Pirjo Lyytikäinens 60-årsmottagning. Från vänster: Merja Polvinen, Riikka Rossi, Sari Kivistö, Pirjo Lyytikäinen, Saija Isomaa och Sanna Nyqvist. Bild: Petri Lyytikäinen​
Styles of Mimesis-projektets forskargrupp på Pirjo Lyytikäinens 60-årsmottagning. Från vänster: Merja Polvinen, Riikka Rossi, Sari Kivistö, Pirjo Lyytikäinen, Saija Isomaa och Sanna Nyqvist. Bild: Petri Lyytikäinen​

 

Tillbaka