Tillbaka

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1995 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet 1.1.2015–

Tidigare många forsknings-, undervisnings- och expertuppdrag bl.a. på Forskningscentralen för de inhemska språken, Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Varit chef för Helsingfors universitets Öppna universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Ordförande för Finlands facklitterära författare rf 2003–2011 och Europeiska författarkongressen (EWC) sedan 2009.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsområden: Facklitteratur, vetenskapsförmedling, fackböckernas plats i informationsflödet, text- och diskursforskning, analys av textuell och kontextuell betydelse

Priser och utmärkelser:
Finska Litteratursällskapets pris för doktorsavhandling 1995

Bild: Linda Lappalainen
Text: Pirjo Hiidenmaa och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Mina bästa minnen från universitetet sammanhänger med mina tidiga studieår. Universitetets huvudbyggnad var gammalmodig, värdig och till en början också lite skrämmande för en gulnäbb. Snart blev föreläsningssalarna, de ekande korridorerna och särskilt den nya sidans utrymmen på fjärde våningen bekanta. De som studerade finska språket rörde sig i dessa utrymmen – om de inte hade slagit läger i studentcaféet i nedre våningen.

 

Min disputation var i lilla festsalen i universitetets huvudbyggnad. Nu finns mitt arbetsrum i precis samma korridor, Castrenianums korridor. Trots att jag har rört mig på många olika arbetsplatser, känns det som om de mest spännande sakerna under min karriär har skett kring Fabiansgatan 33, inom en areal på ett ar.

Tillbaka