Tillbaka

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1995 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet 1.1.2015–

Tidigare många forsknings-, undervisnings- och expertuppdrag bl.a. på Forskningscentralen för de inhemska språken, Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Varit chef för Helsingfors universitets Öppna universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Ordförande för Finlands facklitterära författare rf 2003–2011 och Europeiska författarkongressen (EWC) sedan 2009.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsområden: Facklitteratur, vetenskapsförmedling, fackböckernas plats i informationsflödet, text- och diskursforskning, analys av textuell och kontextuell betydelse

Priser och utmärkelser:
Finska Litteratursällskapets pris för doktorsavhandling 1995

Bild: Linda Lappalainen
Text: Pirjo Hiidenmaa och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Mer om Pirjo Hiidenmaa på internet

Alla dessa länkar utom den sista är på finska.

  • ”Kieli keskellä suuta”, Pirjo Hiidenmaa samtalar om finska språket med fackboksförfattaren, kolumnisten och prästen Jaakko Heinimäki och journalisten Roman Schatz i YLE Radio 1:s program Maamme-kirja 28.10.2013
  • ”Ikkunat auki”, intervju med Pirjo Hiidenmaa om universitetets öppna nätkurs mooc i tidningen Yliopisto 6/2014
Tillbaka