Tillbaka

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1995 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet 1.1.2015–

Tidigare många forsknings-, undervisnings- och expertuppdrag bl.a. på Forskningscentralen för de inhemska språken, Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Varit chef för Helsingfors universitets Öppna universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Ordförande för Finlands facklitterära författare rf 2003–2011 och Europeiska författarkongressen (EWC) sedan 2009.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsområden: Facklitteratur, vetenskapsförmedling, fackböckernas plats i informationsflödet, text- och diskursforskning, analys av textuell och kontextuell betydelse

Priser och utmärkelser:
Finska Litteratursällskapets pris för doktorsavhandling 1995

Bild: Linda Lappalainen
Text: Pirjo Hiidenmaa och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Fackboken lockar läsaren att fördjupa sig i vetenskap

Då finländare tillfrågas om sina favoritböcker, favoritförfattare eller böcker som har haft en inverkan på deras liv, räknar de sannolikt upp skönlitterära verk och författare.

Då diskussionen framskrider, minns många skolböckerna och deras betydelse. Det här leder tankarna till ordböcker, kartor och uppslagsverk. Därefter är det lätt att märka alla de biografier, historiska verk, essäsamlingar, forskningspublikationer och allmänna facklitterära verk som har vidgat tankarna. Och aktualitetsöversikter och polemiska verk då? Därtill finns det ett stort antal hobbyböcker om matlagning, handarbete, snickeri, hunduppfödning o.s.v. Dessa böcker är naturligtvis bra handböcker för dem som faktiskt sysslar med något av detta, men de lämpar sig också för drömmare som i stället bara tittar och planerar.

Facklitteratur är ofta så praktiskt inriktat eller överlappar i så stor utsträckning med någon annan verksamhet att man inte ens märker att den finns eller att den kan ha en samhällelig betydelse. Trots allt stöder och utvecklar facklitteratur vår kultur på många viktiga sätt.

Facklitteraturforskning undersöker olika framställningssätt och -stilar. Den lyfter fram skrivandets mångformighet: gemensamt skrivande, redigeringsarbetets och redaktionens roll samt samarbetet mellan grafiska designers, illustratörer, bildredaktörer, terminologer, översättare och många andra experter. I digitala publikationer finns det allt fler sådana experter och forskning om dem kräver också tvärvetenskapligt samarbete.

Facklitteratur har en viktig uppgift i att utveckla de ungas läskunnighet och i att inspirera dem till att läsa, eftersom var och en kan hitta något tilltalande ämne. Finlands facklitterära författare rf delar tillsammans med Lauri Jäntti-stiftelsen årligen ut ett facklitteraturstipendium till elever som är ivriga läsare av facklitteratur. Mer information på finska.

Bild: Linda Lappalainen​
Bild: Linda Lappalainen​

 

Tillbaka