Tillbaka

Paula Havaste

Paula Valpuri Havaste (f. Aho)
15.4.1962 Rovaniemi

Filosofie magister, 1989 och filosofie licentiat 1991 (inhemsk litteratur), Helsingfors universitet
Filosofie doktor, 1998, Uleåborgs universitet

Evenemangschef 2004-, Heureka vetenskapscenter
Assistent, 1990–1996, institutionen för inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet
Informatör 1997–2004, Finlands nationalteater

Priser och hedersuppdrag
2004 Gummerus Kalle Päätalo-priset
2004 Laila Hirvisaari-priset
2012 Nurmijärvi kommuns kulturpris Konstiniekka
Vice ordförande för Tieteen tiedotus ry. (ung. förening för förmedling av vetenskap)
Styrelsemedlem i Lauri Jänttis stiftelse
Styrelsemedlem i Finlands Författarförbund
Medlem i litteratursektionen för Alfred Kordelins stiftelse

 

Bild: Marek Sabogal.
Text: Paula Havaste
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

More about Paula Havaste

You can read more about Paula Havaste at the English version of our site.

Tillbaka