Tillbaka

Niklas Jensen-Eriksen

22.7.1974, Esbo

Filosofie magister 1998 (allmän historia), Helsingfors universitet; magister i statsvetenskap 2008 (allmän statsvetenskap) Helsingfors universitet; Doctor of Philosophy 2004 (ekonomisk historia) London School of Economics and Political Science

Professor i företagshistoria, Helsingfors universitet 2013-

Forskare vid Helsingfors universitet 1999–2002 och 2003–2004, forskardoktor 2004–2008; spacialforskare, Nationalarkivet 2008–2009; docent i europeisk historia, Helsingfors universitet 2009–; forskardoktor, Helsingfors universitet 2009–2011, akademiforskare 2012–2013.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: ekonomi- och företagshistoria under kalla kriget, relationer mellan företag och regering, skogsindustri, energiindustri, karteller, ekonomiska regelverk, mediernas företagshistoria.

Priser och utmärkelser
Helsingfors universitets humanistiska fakultets TUHAT-pris för förtjänstfull publikationsverksamhet 2014

Bild: Mika Federley
Text: Niklas Jensen-Eriksen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

James Bond, Finland och kalla krigets teknologigap

I filmen ”Levande måltavla” som kom ut vid mitten av 1980-talet överlämnar den fiktiva KGB-generalen, Gogol, Lenins hederstecken åt den brittiska spionen James Bond efter att Bond lyckats räddat Silicon Valley i Kalifornien. Filmens huvudskurk, Max Zorin, hade planerat områdets totalförstörelse. ”M”, den brittiska agentens chef, kan inget annat än undra: Glädjer det inte KGB om Silicon Valley förstörs? Ack nej, svarar generalen, hur skulle forskningen i Sovjet klara sig då?

Bond-filmens manusförfattare var ajour med läget. Sovjetunionen hade blivit allt mera beroende av teknologin från väst som den försökte både köpa och stjäla. Före filmens premiär hade en journalistgrupp från London publicerat en bok med den dramatiska titeln Techno-Bandits: How the Soviets Are Stealing America's High-Tech Future. Boken var full med livliga beskrivningar av kommunisternas försök att förinta högteknologin.

Det fanns mycket att samla ihop: ett djupt teknologigap hade uppstått mellan marknadsekonomierna och de kommunistiska länderna i Östeuropa.  Till exempel år 1987 hade Sovjetunionen ett par hundra tusen persondatorer till sitt förfogande medan Förenta Staterna redan hade 25 miljoner exemplar. Finland befann sig vid gapets västkant och Sovjetunionen försökte köpa, stjäla och kopiera högteknologi också härifrån.

Professor Niklas Jensen-Eriksen forskar i hur de finländska företagen balanserade mellan ivriga sovjetspekulanter och misstänksamma västallierade. Det här har tidigare undersökts mycket lite trots att det var den här balansgången som medverkade till Finlands frammarsch i produktionen av högteknologi. Finland var beroende av västvärldens teknologi som landet sedan utnyttjade när Nokia-liknande telefonstationer byggdes åt Sovjetunionen. Amerikanarna försökte både reglera och kontrollera denna handel. Finland och de finländska företagen balanserade redan då mellan väst och Moskva.


Professor Jensen-Eriksens pågående forskningsprojekt är:

 

Bild: WIkimedia Commons.​
Bild: WIkimedia Commons.​

Bild: Wikimedia Commons.

Tillbaka