Tillbaka

Matti Klinge

Matti Klinge
31.8.1936, Helsingfors

Filosofie kandidat 1959, filosofie magister (ultimus) 1960, filosofie licentiat 1966 och filosofie doktor 1969 (historia), Helsingfors universitet

Docent i idé- och lärdomshistoria 1968-, Helsingfors universitet
Promoverades till magister som ”de bästa av humanister” 1960 och till jubelmagister 2010

Professor emeritus i historia (svenskspråkig professur) 2002-, Helsingfors universitet
Professor i historia (svenskspråkig professur) 1975–2001, Helsingfors universitet
Gästprofessor i finsk litteratur och kultur 1970–1972, Paris universitet
Forskare 1968–1975, statens humanistiska kommission
Forskare 1960–1968, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Elektor vid presidentvalet 1982 och 1988
Intendent vid Mannerheim-museet 1966–1969
Kurator 1963–1966, inspektor 1976–1986 och hedersmedlem vid Eteläsuomalainen osakunta (Södra Finlands nation)

Medlem i och ordförande för flera vetenskapliga stiftelser och sällskap samt svenska akademier

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersbetygelser
Hedersdoktor 1989, Uppsala universitet
Hedersdoktor 2006, Greifswalds universitet
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1980
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 1990
Presidiets hederstecken i brett purpurband av Studentkåren vid Helsingfors universitet 2001
Kommendör av Nordstjärneorden
Riddare 1996 och officer 2015 av franska Hederslegionen

Hedersmedlem i Finska Historiska Samfundet, Finska Vetenskaps-Societeten, Svenska Litteratursällskapet och Stockholms nation vid Uppsala universitet

Bild: Laura Malmivaara/Kustannusosakeyhtiö Siltala
Text: Matti Klinge, Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

Konstnären Klinge

År 1968 arbetade jag som intendent vid Mannerheimmuseet som bisyssla, liksom många av mina yngre studenter gör ännu i dag, och gav ut en bildbiografi över Mannerheim. Att illustrera andra historiska verk och i synnerhet mina egna böcker blev därefter en viktig faktor i att liva upp historia, och från och med början av 1980-talet blev det rentav en signatur. Detta har en koppling till min visuella läggning.

Det visuella kommer även till utryck i min målningshobby, som jag ända sedan mina unga år emellanåt har sysslat ganska intensivt med. Jag har haft flera egna konstutställningar från och med 2004, både i Helsingfors och på annat håll i Finland. Jag har också målat en del i Frankrike och Italien.

Konstnären Marjukka Paunila från Institutionen för historia målade ett särskilt fint porträtt av mig. Det var mina studenter och vänner som beställde målningen. Ett annat fint porträtt, målat av Aarre Heinonen, finns i studentnationen Eteläsuomalainen osakunta.

Tillbaka