Tillbaka

Matti Klinge

Matti Klinge
31.8.1936, Helsingfors

Filosofie kandidat 1959, filosofie magister (ultimus) 1960, filosofie licentiat 1966 och filosofie doktor 1969 (historia), Helsingfors universitet

Docent i idé- och lärdomshistoria 1968-, Helsingfors universitet
Promoverades till magister som ”de bästa av humanister” 1960 och till jubelmagister 2010

Professor emeritus i historia (svenskspråkig professur) 2002-, Helsingfors universitet
Professor i historia (svenskspråkig professur) 1975–2001, Helsingfors universitet
Gästprofessor i finsk litteratur och kultur 1970–1972, Paris universitet
Forskare 1968–1975, statens humanistiska kommission
Forskare 1960–1968, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Elektor vid presidentvalet 1982 och 1988
Intendent vid Mannerheim-museet 1966–1969
Kurator 1963–1966, inspektor 1976–1986 och hedersmedlem vid Eteläsuomalainen osakunta (Södra Finlands nation)

Medlem i och ordförande för flera vetenskapliga stiftelser och sällskap samt svenska akademier

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersbetygelser
Hedersdoktor 1989, Uppsala universitet
Hedersdoktor 2006, Greifswalds universitet
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1980
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 1990
Presidiets hederstecken i brett purpurband av Studentkåren vid Helsingfors universitet 2001
Kommendör av Nordstjärneorden
Riddare 1996 och officer 2015 av franska Hederslegionen

Hedersmedlem i Finska Historiska Samfundet, Finska Vetenskaps-Societeten, Svenska Litteratursällskapet och Stockholms nation vid Uppsala universitet

Bild: Laura Malmivaara/Kustannusosakeyhtiö Siltala
Text: Matti Klinge, Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

Hemma och ute i världen

Internationalism blev ett bekant begrepp för professor emeritus Matti Klinge redan i hans barndomshem. Efter den långa krigs- och depressionstiden och en period av resebegränsningar blev det på 1950-talet en trend att öppna sig mot världen. Trenden var synlig i litteratur, filmer och snart sagt överallt, åtminstone i Helsingfors.

– Då jag inledde mina studier vid Helsingfors universitet år 1954 blev jag nationsmedlem i Eteläsuomalainen Osakunta, som aktivt upprätthöll kontakter utomlands. Senare blev jag styrelsemedlem i studentkåren och ordförande för utrikesutskottet. Jag fick delta i många resor i min roll som representant för nationen och studentkåren. Med ämnesföreningen Kronos fick jag besöka Danmark och dessutom redan år 1957 Sovjetunionen, som nyligen hade börjat ta emot turister.

På 1960-talet gick Klinges resor till Norden. År 1970 blev han i Paris vald till gästprofessor i finsk litteratur och kultur, en professur som han innehade i två års tid.

– Efter mina år i Paris representerade jag ofta Finland på olika håll i Europa och var medlem i flera internationella kommittéer. I viss mån fortsätter den här verksamheten fortfarande. Utanför Europa har jag representerat endast i liten utsträckning – främst i Kina, USA och Marocko.

Klinge har tagit emot en synnerligen stor mängd utländska gäster i Finland. Många diplomater och kollegor från olika universitet har suttit vid hans middagsbord och många internationella journalister har intervjuat honom.

– Internationalism är synlig i all min forskning och undervisning. Dessutom läser jag dagligen böcker och tidningar på franska, svenska, tyska och engelska.

Hannu Riikonens 60-årsfestligheter. Bild: Mika Federley.

 

Tillbaka