Tillbaka

Matti Klinge

Matti Klinge
31.8.1936, Helsingfors

Filosofie kandidat 1959, filosofie magister (ultimus) 1960, filosofie licentiat 1966 och filosofie doktor 1969 (historia), Helsingfors universitet

Docent i idé- och lärdomshistoria 1968-, Helsingfors universitet
Promoverades till magister som ”de bästa av humanister” 1960 och till jubelmagister 2010

Professor emeritus i historia (svenskspråkig professur) 2002-, Helsingfors universitet
Professor i historia (svenskspråkig professur) 1975–2001, Helsingfors universitet
Gästprofessor i finsk litteratur och kultur 1970–1972, Paris universitet
Forskare 1968–1975, statens humanistiska kommission
Forskare 1960–1968, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Elektor vid presidentvalet 1982 och 1988
Intendent vid Mannerheim-museet 1966–1969
Kurator 1963–1966, inspektor 1976–1986 och hedersmedlem vid Eteläsuomalainen osakunta (Södra Finlands nation)

Medlem i och ordförande för flera vetenskapliga stiftelser och sällskap samt svenska akademier

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersbetygelser
Hedersdoktor 1989, Uppsala universitet
Hedersdoktor 2006, Greifswalds universitet
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1980
Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 1990
Presidiets hederstecken i brett purpurband av Studentkåren vid Helsingfors universitet 2001
Kommendör av Nordstjärneorden
Riddare 1996 och officer 2015 av franska Hederslegionen

Hedersmedlem i Finska Historiska Samfundet, Finska Vetenskaps-Societeten, Svenska Litteratursällskapet och Stockholms nation vid Uppsala universitet

Bild: Laura Malmivaara/Kustannusosakeyhtiö Siltala
Text: Matti Klinge, Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

En uppfostrare av den akademiska ungdomen

Min omfattande vetenskapliga publikation har givetvis en nära kontakt till min undervisning. Jag innehade en svenskspråkig professur i historia vid Helsingfors universitet från 1975 till 2001 med endast få uppehåll. År 2001 var jag tvungen att avsäga mig min tjänst i enlighet med de förordningar som då gällde.

Intresset som både studenter och det mycket stora antalet magistrar och doktorer visar samt de resultat som de har uppnått i sina studier är viktiga för mig såväl i det normala universitetslivet som vid promotionerna som firar deras prestationer. För mig har det också varit viktigt att upprätthålla och utveckla universitetets traditioner och dess auktoritet.

I egenskap av gammal lärare som fortfarande årligen håller föreläsningar under några månaders tid minns jag med tacksamhet den tillgivenhet som ungdomarna har visat mig. Jag har tidigare varit kurator och inspektor vid min nation Eteläsuomalainen osakunta och senare hedersmedlem i samma nation, i min ämnesförening Historicus r.f. och i studentkåren. En bestående kontakt till den akademiska ungdomen är viktig för mig med tanke på medborgarfostran.

Professorerna Matti Klinge och Henrik Meinander på bokmässan 2012 vid humanistiska fakultetens podium. Bild: Mika Federley.

 

Tillbaka