Tillbaka

Martti Pärssinen

Martti Pärssinen
26.2.1956, Kiikka (nuvarande Sastamala)

Filosofie magister 1984, filosofie licentiat 1985, filosofie doktor 1992 (allmän historia), Åbo universitet
Filosofie magister 1988 (antropologi), University of Rochester (NY)
Docent i Latinamerikas historia 2001, Åbo universitet

Professor i Latinamerikastudier 1999–, Helsingfors universitet
Direktör för Finlandsinstitutet i Madrid 1996–1999 och 2007–2012
Forskare 1989–1992 och 1995–1996, Institutionen för historia vid Åbo universitet
Forskare 1988–1989 och 1992–1995, Finlands Akademi
Assistent i arkeologi 1985, Åbo universitet

Uppdrag som gästprofessor:
Carrera de Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) 2002–2004
Chaire Simon Bolivar, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 2001
École des hautes études en sciences sociales, Paris 1996

Forskningsteman:
Inkarikets (1400–1532) politiska, ekonomiska och religiösa system
Spaniens politiska, ekonomiska och kyrkliga organisation i Anderna under kolonialtiden
Spanska och portugisiska arkivkällor och krönikor
Inkornas snörskriftsystem och militära expansion
Kulturutvecklingen före inkornas tid, i synnerhet under den så kallade sena mellanperioden (1000–1450) i mellersta Andernas sydliga del
Tiwanakukulturen (500–1050)
En forntida civilisation (250 f.Kr.–1300 e.Kr.) funnen i Amazonas regnskog i Brasiliens delstat Acre
Kulturutvecklingen på lång sikt i västra Amazonas under holocenepoken efter istiden
Miljöhistoria, geohistoria och klimathistoria under Sydamerikas holocenepok
Tvärvetenskaplig forskning
Fredsprocessen i Colombia på 2000-talet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Martti Pärssinen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Forskning i Anderna och Amazonas regnskog

Martti Pärssinens personliga forskningsintressen är i synnerhet förknippade med kulturerna i Anderna och Amazonas regnskog. Pärssinens doktorsavhandling Tawantinsuyu. The Inca State and Its Political Organization om Inkastatens politiska organisation behåller fortfarande sin position som hans internationellt mest citerade verk. Likaså har hans verk Caquiaviri y la Provincia de Pacasa om Sydamerikas lokalhistoria, arkeologi och tvärvetenskaplighet och Andes Orientales y Amazonía Occidental, som han har skrivit i samarbete med Aki Siiriäinen, getts ut i flera upplagor. Pärssinen har också utarbetat världens första korpus med inkornas snörskrifter, Textos andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales I-II, tillsammans med Jukka Kiviharju. Korpusen har fått omfattande uppmärksamhet i verk som handlar om matematik och skrivkunnighet under mänsklighetens historia.

Den internationellt mest citerade artikeln bland de artiklar som Pärssinen har skrivit i samarbete med andra är utan tvekan Pre-Columbian geometric earthworks in the upper Purus: a complex society in western Amazonia. Pärssinen har skrivit artikeln tillsammans med Denise Schaan och Alceu Ranzi för tidskriften Antiquity år 2009. Artikeln handlar om en civilisation som hittades i Amazonas regnskog efter att länge ha varit okänd för forskare.

Martti Pärssinen och Alceu Ranzi försöker hitta en försvunnen civilisation i Brasilien. Foto: Heli Pärssinen.

De ovannämnda verken har uppstått genom flera forskningsprojekt och fältarbeten som har finansierats av Finlands Akademi och olika stiftelser under åren 1985–2015. De tre sistnämnda projekten har också uppmärksammats i den vetenskapliga tidskriften Science, och bland annat sådana grundläggande verk som The Cambridge World History, The Oxford Handbook of the History of Mathematics och The Oxford Companion to Archaeology refererar till de verk som har kommit till genom projekten.

En forskningsgrupp med forskare från Finland och Brasilien upptäckte geometriska mönster på marken i regnskogarna i Brasiliens delstat Acre. Dessa mönster var ett tecken på en två tusen år gammal civilisation. Nu har Brasiliens regering nominerat mönstren (geoglifos do Acre) till UNESCO:s världsarvslista.

 

Tillbaka